Energooszczędne oświetlenie uliczne

Energooszczędne oświetlenie uliczne
jeroen_bennink, flickr cc-by-2.0

System inteligentnego oświetlenia w trójmiejskiej gminie Kowale został przekazany do eksploatacji. Tym samym raczkujący w Polsce trend stał się realną i bliską perspektywą. {wiecej}


Systemy inteligentnego oświetlenia wypróbowywane są w Polsce od kilku lat, jednakże po raz pierwszy uruchomiono tak dużą i wielofunkcyjną instalację. Partnerami inwestycji są gdańska firma Techno-Service SA, Urząd Gminy Kolbudy oraz gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Spółka SILED należąca do Grupy Techno-Service SA opracowała technologię, która poważnie dystansuje konkurencję i jej wciąż powszechnie używane lampy sodowe.

– Cała branża przekierowuje się na lampy LED-owe, choć bardzo powoli. Postanowiliśmy, że będziemy dyktować tempo tego postępu. Wyniki naszych działań dadzą samorządom na każdym szczeblu argumenty ekonomiczne, w zakresie bezpieczeństwa oraz ekologii, nad którymi nie sposób się nie pochylić – przekonuje Jan Mioduski, Prezes Grupy Techno-Service S.A.  


Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo. Badania branżowe wykazują, iż biała barwa światła lamp, zbliżona do światła dziennego o wiele bardziej sprzyja wieczornym i nocnym użytkownikom dróg, aniżeli wszechobecna barwa żółta, która utrudnia m.in. rozróżnianie kolorów oraz wzmaga wrażenie szarości. W przypadku nowego oświetlenia węzła Kowale, zainstalowane tam nowoczesne rozwiązania SILED (o łącznej mocy 10,58 kW w miejsce dotychczas zainstalowanej mocy 22,50 kW), pozwolą na kilkudziesięcioprocentową redukcję zużycia energii elektrycznej. – Pilotażowa instalacja inteligentnego, energooszczędnego, ulicznego oświetlenia SILED idealnie wpisuje się w naszą strategię. Ograniczona zostanie emisja dwutlenku węgla i innych substancji powstających podczas produkcji energii, co przekładać się będzie na poprawę jakości powietrza – czytamy w komunikacie gdańskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zadeklarował gotowość dofinansowania przedsięwzięcia. Prognozy zakładają redukcję emisji dwutlenku węgla aż o ponad 70 ton rocznie (ze 135 do 63,5 ton).

REKLAMA

Z kolei samorząd podkreśla, iż inwestycja z czasem sama się „spłaci” a w kolejnych latach odciąży kasę Gminy – Koronnym argumentem, który przesądził o decyzji dotyczącej montażu tego systemu oświetlenia były spodziewane oszczędności – mówi Wójt Gminy Kolbudy, Leszek Grombala – W naszym budżecie liczymy każdą złotówkę – dodaje.


Instalacja inteligentnego oświetlenia LED-owego na węźle Kowale jest sfinalizowaniem kosztownych i czasochłonnych prac projektowych i badawczych prowadzonych przez spółkę SILED. Tak zaawansowany technologicznie, innowacyjny projekt skończył się sukcesem również dzięki wydatnemu wsparciu naukowców z Politechniki Gdańskiej. Obecnie pomorska firma przygotowuje się do zrealizowania kolejnych instalacji. 


System Inteligentnego Oświetlenia SILED przeznaczony jest do sterowania i zarządzania siecią węzłów (punktów świetlnych), wyposażonych w indywidualne sterowniki, pracujące w ramach własnej, samoorganizującej się sieci. Węzły mogą pracować samodzielnie nawet przy braku komunikacji z pozostałymi elementami systemu. Maksymalna wielkość obsługiwanej sieci wynosi 10 tys. węzłów.


System ten umożliwia realizowanie instalacji świetlnych o szerokim zakresie złożoności i służących do oświetlania miejsc publicznych, takich jak place, parkingi, stacje benzynowe, ulice itp., oraz wnętrz dużych obiektów, takich jak hale lub magazyny. Jest on jednocześnie platformą dla szeregu dodatkowych usług (głównie telemetrycznych) np. monitorowanie środowiska, sterowanie infrastrukturą itp. Węzły (sterowniki lamp) wyposażone są w interfejsy sterujące i pomiarowe dla dodatkowych urządzeń.

REKLAMA

ambermedia