Pieniądze na OZE i zarządzanie zużyciem energii. NFOŚiGW uruchomi dotacje na inteligentne sieci energetyczne

Pieniądze na OZE i zarządzanie zużyciem energii. NFOŚiGW uruchomi dotacje na inteligentne sieci energetyczne
NFOŚiGW uruchomi program dotacji na inteligentne sieci energetyczne. Foto: Wayne National Forum, flickr cc-by-2.0

{więcej}Dzięki programowi dotacji na budowę inteligentnych sieci energetycznych będzie można zainstalować systemy obniżające zużycie energii – w tym wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

Program „Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE)” – wyprzedzający zdaniem NFOŚiGW o trzy lata proces legislacyjny w kraju – ma zachęcać inwestorów do tworzenia i testowania inteligentnych sieci m.in. na terenie dzielnic, osiedli, dużych obiektów mieszkalnych i handlowych. Fundusz zakłada, że program obejmie ok 180 tys. mieszkańców. 

Warunkiem zakwalifikowania projektów do konkursu jest m.in. wykorzystanie w nich rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz uzyskanie minimalnego ograniczenia emisji CO2 w wielkości przynamjniej 1000 Mg/rok. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – cele programu to: 
– zarządzanie popytem energii poprzez przesunięcie obciążenia poza szczytowy pobór mocy,
– dwukierunkowy przesył danych (od odbiorcy do centrów decyzyjnych, jak i w kierunku przeciwnym),
– przekształcanie biernego odbiorcy energii w „prosumenta” – aktywnego uczestnika rynku energii, wytwarzającego energię elektryczną i sprzedającego nadwyżki dla zysku,
– inwestycje w sieciach energii elektrycznej, cieplnej, ciepłej wody użytkowej i uzupełniająco energii gazowej, obowiązkowo powiązanych warstwą operacyjną komunikacji elektronicznej, 
– aktywny udział odbiorców w świadomym zarządzaniu zużyciem energii we własnym gospodarstwie.

W ramach programu ISE będzie można otrzymać dotacje w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na inwestycje, a NFOŚiGW część środków chce przeznaczyć także na działania edukacyjno-informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw czy uczelni – w tym wypadku wysokość dotacji może wynieść od 30 do 70% kosztów kwalifikowanych. 

Budżet programu to 150 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 3 grudnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 
gramwzielone.pl