Ponad 20 mln zł dotacji na energetykę słoneczną

Ponad 20 mln zł dotacji na energetykę słoneczną
foto: Velux

Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego ogłosił konkurs na dotacje do zakupu i montażu {więcej}kolektorów słonecznych. Beneficjenci mogą otrzymać nawet do 85% kosztów kwalifikowanych.

W konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. podlaskiego mogą wziąć udział samorządy terytorialne oraz ich związki i stowarzyszenia, a także JST posiadające osobowość prawną. Chociaż konkurs skierowany jest do samorządów, beneficjentami konkursu mogą być także gospodarstwa domowe – o ile dana gmina zorganizuje zbiorowy nabór wniosków od indywidualnych inwestorów i weźmie udział w konkursie RPO.

Ponieważ bezpośrednim beneficjentem konkursu mogą być tylko podmioty samorządowe, indywidualni inwestorzy, którzy będą chcieli zamontować kolektory słoneczne korzystając z dotacji, mogą wydzierżawić gminie część powierzchni, na której zamontowane zostaną solary, na określony okres niezbędny do realizacji projektu, po upływie którego instalacja solarna zostanie przekazana im przez gminę na własność.

REKLAMA
REKLAMA

Z dotacji otrzymanej w ramach w/w konkursu sfinansowany może być zakup urządzeń do produkcji i przetwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń, a także zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie energetyki słonecznej termalnej.

W ramach konkursu wspierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność komercyjna. Na potrzeby konkursu przyjęto, że obiektem użyteczności publicznej jest ogólnodostępny budynek użytkowany i będący we własności administracji publicznej.

Termin składania wniosków upływa 31 października br. Do podziału jest 20,6 mln zł.

źródło: heliosfera.pl