EBOiR przeznaczy 20 mln € na projekty energooszczędne w ramach PolSEFF

EBOiR przeznaczy 20 mln € na projekty energooszczędne w ramach PolSEFF
Enrico Matteucci, flickr cc-by-2.0

{więcej}Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisał kolejną umowę kredytową na kwotę 20 mln euro z Societe Generale Equipment Finance. Ponadto, planuje zwiększenie zaangażowania dla uczestniczących już w programie instytucji: BZ WBK Finanse & Leasing oraz Millennium Bank i Millennium Leasing, które otrzymają drugą pulę funduszy w wysokości 15 mln euro każda.

– Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej uruchomiliśmy w Polsce na początku 2011 r. i pomimo niepewności makroekonomicznej, spotkał się on z ogromnym zainteresowaniem wśród firm z sektora MŚP – mówi Lucyna Stańczak, Country Director Poland w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju.

Pożyczka w wysokości 20 mln euro została przyznana spółce Societe Generale Equipment Finance w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF). Celem projektu jest umożliwienie polskim firmom podniesienia konkurencyjności i ogólnej efektywności poprzez lepsze wykorzystania energii w swojej działalności gospodarczej. Societe Generale Equipment Finance będzie udzielać leasingu na inwestycje w maszyny i urządzenia o maksymalnej wartości 1 mln euro.

REKLAMA
REKLAMA

– Ze względu na duży sukces realizacji programu PolSEFF przez BZ WBK Finanse & Leasing oraz Millennium Bank i Millenium Leasing, EBOiR przyznał dodatkową pulę funduszy w wysokości 15 mln euro dla każdej z tych instytucji na finansowanie kolejnych ekoprojektów – komentuje Lucyna Stańczak z EBOiR.

Na wspieranie projektów energetycznych realizowanych przez polski sektor prywatny w ramach PolSEFF, EBOiR wyasygnował dla Polski 180 mln euro. Do tej pory zostało sfinansowanych ponad 650 projektów przynoszących oszczędność energii w polskich firmach. Kolejnych 200 jest w trakcie realizacji bądź w fazie planowania. Łączna wartość zrealizowanych przedsięwziąć osiągnęła poziom prawie 60 milionów euro, a na kolejnych 40 milionów umowy kredytu bądź leasingu zostaną podpisane w najbliższym czasie. Warto także podkreślić, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do końca sierpnia 2012 zainwestował w polską gospodarkę ponad 5,7 mld euro, z czego 1,4 mld euro w sektor finansowy.

Podpisanie umowy między EBOiR a Societe Generale Equipment Finance odbyło się 20 listopada w Warszawie, w ramach ceremonii wręczenia nagród „PolSEFF Energy Efficiency Excellence Awards – Gold Leaf” za najlepsze wyniki w realizacji projektów efektywności energetycznej.
materiał prasowy