Frost & Sullivan: obowiązek montażu inteligentnych liczników od 2015 r.

Frost & Sullivan: obowiązek montażu inteligentnych liczników od 2015 r.
foto: RWE press

{więcej}Ogromne możliwości dla systemów i sieci komunikacji, zarządzania danymi pomiarowymi oraz zarządzania danymi klientow i programów. Normy prawne i standaryzacja będą katalizatorem rozwoju rynku zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (ang. Advanced Metering Infrastructure, AMI). Uczestnicy rynku dostosowują swoje działania do wymagań ustawowych i standardów dotyczących inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz AMI w celu rozpoczęcia ich masowego wdrażania. 

Według nowej analizy globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. „Europejski rynek zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI)” oczekiwane przychody związane z AMI w Europie wzrosną z 1,13 mld USD w 2011 do 3,72 mld USD w 2016 roku. Analiza obejmuje inteligentne liczniki (ang. smart meters), instalacje, systemy i sieci komunikacji, zarządzanie danymi pomiarowymi (ang. Meter Data Management, MDM) oraz zarządzanie danymi odbiorców i programów.

„Nowe technologie inteligentnych sieci (ang. smart grids), które wspierają bardziej efektywne zarządzanie energią, wpłyną na zwiększenie poziomu instalacji AMI w Europie” – stwierdzają analitycy Frost & Sullivan. „Oczekuje się, że rynek będzie się szybko rozwijał nie tylko w sektorze smart meters czy instalacji, ale także w segmentach sieci komunikacyjnych, MDM czy zarządzania danymi.” Większość firm w obszarze AMI to nie tylko dostawcy sprzętu (urządzeń pomiarowych). Firmy te łączą urządzenia z ważnymi usługami i odpowiednimi funkcjami w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i zarządzania danymi. Są to kluczowe technologie dla wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Instalacja samego sprzętu nie generuje ciągłego strumienia przychodów.

REKLAMA

Pomimo oczywistych korzyści, poziom wprowadzania inteligentnych liczników jest różny w różnych regionach. Rynek rozwija się o wiele szybciej w Europie Zachodniej niż w Europie Północnej. W Europie Centralnej i Wschodniej (ang. Central & Eastern Europe, CEE) z kolei brakuje ciągle rozwiązań regulacyjnych oraz zakrojonych na szeroką skalę projektów wdrożeniowych. Oczekuje się jednak, że region CEE podąży za doświadczeniem i rozwiązaniami Europy Zachodniej. „Gdy w Europie Centralnej i Wschodniej rozpocznie się wdrażanie rozwiązań AMI na szeroką skalę, to szybkość ich wprowadzania będzie o wiele większa niż w Europie Zachodniej” – uważają analitycy Frost & Sullivan. Wprowadzenie rozwiązań ustawowych, rosnąca konkurencja, starzejąca się infrastruktura, a także dostępność nowych technologii będą bodźcem do inwestycji w dziedzinie zaawansowanych technologii pomiarowych i technologii inteligentnych sieci.

REKLAMA

Ponadto, w państwach członkowskich UE, gdzie wciąż nie ma odpowiednich regulacji, można spodziewać wdrożenia rozwiązań AMI na dużą skalę po roku 2015, w związku z koniecznością wypełnienia Trzeciej Dyrektywy Energetycznej UE. Brak dopelnienia tego obowiązku grozi bowiem wysokimi karami.

Jak wyjaśniają analitycy Frost & Sullivan, „AMI jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia celu energetycznego UE „20/20/20”, zgodnie z którym do 2020 roku 80 procent gospodarstw domowych musi być wyposażonych w inteligentne liczniki. Pełne wdrożenie tego projektu powinno nastąpić w 2022 roku. Dlatego też regulacje rządowe będą kluczowym bodźcem do wdrożenia AMI.”

Obok legislacji, główną rolę dla perspektyw rozwoju rynku odgrywa również brak standardów dotyczących komunikacji i bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych jest niezwykle istotną kwestią szczególnie dla Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii. Brak odpowiednich rozwiązań skutkował opóźnieniem w realizacji planów wdrożenia inteligentych liczników.

„Standaryzacja prawdopodobnie wpłynie na sprzedaż inteligentnych liczników, a także na rozwój i innowacje” – podsumowują analitycy Frost & Sullivan. „Dostępność urządzeń spełniających wymagania bezpieczeństwa, zgodne z normami oraz lokalnym ustawodawstwem najprawdopodobniej zachęci odbiorców do zastosowania rozwiązań inteligentego opomiarowania.”
Frost & Sullivan