Generalna Usługa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K). Od 2014 więcej zmian sprzedawcy energii?

Generalna Usługa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K). Od 2014 więcej zmian sprzedawcy energii?
foto: Siemens press

{więcej}Do połowy tego roku sprzedawcę energii zmieniło już ponad 100 tys. gospodarstw domowych. Od początku przyszłego roku liczba nowych odbiorców TPA może rosnąć jeszcze szybciej. Dzięki wdrożeniu tzw. Generalnej Usługi Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K).

Do końca czerwca 2013 r. 101 731 odbiorców z gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) dokonało zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Oznacza to, że liczba tzw. odbiorców TPA (Third Part Acces) zwiększyła się od końca grudnia ubiegłego roku o 25 261 (33%). 

Najwięcej odbiorców TPA w grupie G na koniec pierwszego półrocza br. posiadała spółka Tauron Dystrybucja (ponad 56 tys.), PGE Dybstrybucja (ponad 42 tys.), Energa-Operator (ponad 41 tys.), Enea Operator (ponad 31 tys.) i RWE Stoen Operator (ponad 14 tys.) W swoim zestawieniu URE wymienia 19. sprzedawców energii. 

REKLAMA
REKLAMA

W innych grupach taryfowych (A,B,C) na koniec czerwca 2013 r. liczba odbiorców TPA wyniosła 83 625, co oznacza wzrost o 18 298 (28%) od końca grudnia 2012 r. Podobnie jak w grupie G, najwięcej odbiorców TPA w grupach A, B, C posiadał na koniec czerwca br. Tauron Dystrybucja (ponad 28 tys.), a następnie PGE Dystrybucja (ponad 24 tys.), Energa Operator (ponad 23 tys.), Enea Operator (ponad 15 tys.) i RWE Stoen Operator (ponad 10 tys.). 

Liczba nowych odbiorców TPA może rosnąć szybciej od początku przyszłego roku. Urząd Regulacji Energetyki zapowiada bowiem na ten termin wdrożenie tzw. Generalnej Usługi Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K), która ułatwi proces zmiany sprzedawcy energii. 

Wzór Generalnej Usługi Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej został opracowany już w ubiegłym roku, a wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych zobowiązali się do wdrożenia GUD-K od 1 stycznia 2014 r. Możliwość zawarcia przez dystrybutora i sprzedawcę energii umowy GUD-K oznacza, że sprzedawca może zaproponować swoim odbiorcom dostawę energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej. To zwiększy konkurencyjność jego oferty i powinno ułatwić odbiorcom poruszanie się na rynku energii elektrycznej.
gramwzielone.pl