Umowa na sprzedaż energii. Na które warunki zwrócić uwagę i które można negocjować?

Umowa na sprzedaż energii. Na które warunki zwrócić uwagę i które można negocjować?
foto: Jorge Franganillo, flickr cc-by-2.0

{więcej}Decydując się na zmianę sprzedawcy energii należy dokładnie przeczytać umowę, jaką otrzymamy od przedstawiciela danej firmy. O ile w przypadku gospodarstw domowych umowa jest schematyczna i w większości przypadków nie ma możliwości negocjacji zapisów, to firmy taką możliwość, a wręcz prawo mają. 
 
Wybór oferty przy pomocy kalkulatora cen energii Optimal Energy?

Zaczynając od wpisania kodu pocztowego rozpoczynamy proces wyszukania ofert sprzedawców energii. Kod pocztowy jest niezbędny do sprecyzowania regionu, w którym interesuje nas zmiana dotychczasowego sprzdawcy, gdyż niektórzy z dostępnych na rynku sprzedawców działają tylko w określonym obszarze Polski, mieście czy województwie i nie świadczą swoich usług poza tym obszarem. Ponadto istotne jest czy szukamy oferty dla domu, czy dla firmy. Część sprzedawców energii zajmuje się tylko usługami dla gospodarstw domowych, a część jedynie większymi odbiorcami jakimi są firmy. Jeżeli więc znamy ofertę cenową jakiegoś dostawcy i wydaje nam się, że to świetna cena za energię, należy sprawdzić, czy oferta ta nie dotyczy jedynie firm, gdyż tam można uzyskać znacznie większe oszczędności i ceny energii są niższe, również z powodu uwolnienia rynku energii dla odbiorców biznesowych.
 
Co można negocjować?

Odbiorcy indywidualni decydując się na zmianę sprzedawcy niestety nie mają zbyt dużego pola manewru jeśli chodzi o możliwości negocjacji warunków umów dotyczących sprzedaży energii. Nie płacą jednak nic za ewentualną wymianę liczników po dokonaniu zmiany dotychczasowego sprzedawcy na nowego. Firmy natomiast mogą powalczyć o korzystniejsze zapisy w umowie. Sprawa dotyczy przede wszystkim negocjowania opłat pobieranych przez sprzedawcę czyli opłaty za energię czynną (MWh) oraz wysokość opłaty handlowej, która nie jest praktykowana u wszystkich sprzedawców. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na stałość ceny w trakcie obowiązywania całej umowy. Dla wielu zakładów przemysłowych także czas na zapłatę faktury za energię jest niezwykle istotny – tutaj też jest pole do negocjacji. Bardzo korzystnym dla klienta zapisem umowy, o który warto zapytać jest możliwość negocjowania warunków kontraktu w trakcie obowiązywania umowy. Jest to o tyle istotne, że z perspektywy ostatnich 24 miesięcy, kiedy cena energii na TGE spada, klient otrzymuję „furtkę” na skorzystanie z niższej ceny rynkowej energii.  
 
Na co zwrócić uwagę i czego unikać w umowie?

REKLAMA
REKLAMA

Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać całą umowę. Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez handlowca) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy – może ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa. Warto jednak nie podpisywać nic pochopnie i zapoznać się z każdym zapisem. Należy odszukać zapis o gwarancji stałej ceny obejmujący cały okres obowiązywania umowy, jeśli w umowie nie ma tego zapisu warto negocjować, aby się tam znalazł.

Średnie i duże firmy powinny przygotować także dane o zużyciu miesięcznym. Ponadto, w przypadku dużych zakładów produkcyjnych, niektórzy oferenci mogą zażądać dostarczenia dodatkowych, jeszcze bardziej szczegółowych informacji, np. o wielkości zużycia energii w każdej godzinie doby. Dane te powinny być możliwie najdokładniejsze, gdyż będzie to z korzyścią dla nas. Zorientowany oferent dopasuje swoją ofertę typowo pod potrzeby przedsiębiorstwa, przez co uniknie zakupu zbyt dużej lub zbyt małej ilości energii, co w efekcie wiąże się ze stratami finansowymi dla sprzedawcy. Oczywiście w zapisie umowy całkowite niedopasowanie związane z deklarowanym i faktycznym zużyciem Energii powinien wziąć na siebie sprzedawca Energii.

Przed wszystkim firmy oferujące sprzedaż energii mogą stosować fachowe zwroty oraz sformułowania w umowie, które nie każdy musi rozumieć. Nie ma w tym nic niewłaściwego, jeśli poprosi się o wytłumaczenie niektórych zapisów.  

Optimal Energy