Odbiorcy wrażliwi. MF zwolni dodatek energetyczny z podatku dochodowego

Odbiorcy wrażliwi. MF zwolni dodatek energetyczny z podatku dochodowego
panskript flickr cc-by-2.0

{więcej}Resort finansów pracuje nad projektem rozporządzenia wprowadzającym zwolnienie z podatku od tzw. dodatku energetycznego dla osób, które dostają wsparcie od państwa na pokrycie części rachunków za energię.

Ministerstwo Finansów zaproponowało, by decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego były zwolnione z opłaty skarbowej. Resort gospodarki poparł tą decyzję i jednocześnie stwierdził, że trzeba również zwolnić te świadczenia z podatku dochodowego.

– Jeżeli pomoc ze strony państwa ma być efektywna, konieczne jest uwolnienie jej od wszelkich obciążeń fiskalnych – ocenił wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński (za PAP). Jego zdaniem obywatel otrzymujący wsparcie od państwa nie powinien ponosić z tego powodu dodatkowych kosztów.

REKLAMA

Osoba, której został przyznany dodatek mieszkaniowy, czyli tzw. wrażliwy odbiorca energii elektrycznej, uprawniona jest do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek ten został wprowadzony nowelizacją Prawa energetycznego z połowy 2013 r. Decyzje w sprawie jego przyznania wydawane są na wniosek na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i zgodnie z nim powinny podlegać opłacie skarbowej 10zł. Tymczasem z opłaty tej zwolniona jest decyzja wydawana w sprawie dodatku mieszkaniowego.

REKLAMA

Przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej przewiduje, że opłata ta nie będzie pobierana od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Zwolnienie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do końca br. 

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia możemy przeczytać: „Mając na uwadze, że dodatek energetyczny przysługuje wyłącznie osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy (…) nie znajduje się racjonalnych podstaw do zróżnicowania zasad pobierania opłaty skarbowej za wydanie wyżej wymienionej decyzji” (za PAP).

Jak podaje PAP, rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, ponieważ procedura przyznawania dodatków energetycznych jest w toku. 

W tej chwili dodatek energetyczny podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W MF trwają już jednak prace na projektem rozporządzenia, które zwolni odbiorców wrażliwych z tego opodatkowania.

gramwzielone.pl