URE: nowe taryfy za energię spowodują spadek płatności dla gospodarstw o 2,5%

URE: nowe taryfy za energię spowodują spadek płatności dla gospodarstw o 2,5%
GenBug, flickr cc-by

{więcej}Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską ocenia, że zmiana taryf URE wpłynie na obniżkę inflacji o 0,1 pkt. proc., a wpływ wprowadzenia pakietu energetyczno-klimatycznego na zmiany cen może okazać się niższy niż wcześniej się spodziewano.

W piśmie MF czytamy: „Według danych GUS udział energii elektrycznej w strukturze wskaźnika CPI wynosi obecnie ok. 4,5 proc., a cen energii cieplnej niecałe 2,5 proc. Oznacza to, że bezpośredni wpływ zmiany cen w tych grupach o 1 proc. na wskaźnik CPI wyniósłby 0,07 pkt. proc. Według informacji URE z dniem 1 stycznia br. weszły w życie nowe taryfy na energię elektryczną, które spowodują średni spadek płatności dla gospodarstw domowych o 2,5 proc. Można szacować, że efektem tego będzie obniżenie wskaźnika CPI o ok. 0,1 pkt. proc.”

Resort finansów spodziewa się, że wprowadzenie pakietu energetyczno-klimatycznego (PEK) będzie miało wpływ na wzrost cen, ale będzie on mniejszy niż oczekiwano wcześniej za sprawą niższych cen uprawnień.

REKLAMA
REKLAMA

„Z dotychczasowych analiz przeprowadzonych przez różne instytucje wynika, że wprowadzenie PEK spowoduje wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej. Jednym z czynników wpływających na ceny energii jest koszt zakupu uprawnień do emisji CO2. Zmniejszanie przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji, począwszy od 2013 r., implikuje wyższy koszt wytwarzania energii. Jednak wzrost tych kosztów w obecnej sytuacji, gdy cena uprawnienia jest niska i wynosi 5-6 euro, może okazać się niższy od dokonywanych wcześniej szacunków” – informuje Min. Finansów (za PAP).

Jak podaje PAP, z szacunków NBP, który oszacował wpływ PEK na inflację w Polsce, wynika, że w 2013 r. należało się spodziewać wzrostu cen konsumpcyjnych o 0,3-1,5 pkt. proc., głównie na skutek wzrostu dynamiki cen energii. Natomiast w 2014 r. wzrost dynamiki CPI w porównaniu z 2013 r. powinien być już mniejszy, co wynika z faktu, że redukcja przydziału bezpłatnych uprawnień nastąpiła skokowo w 2013 r., natomiast w kolejnych latach będzie zachodziła stopniowo.

„Analiza NBP przeprowadzona była przy założeniu wyższych niż obecne cen uprawnień do emisji, co oznacza, że omówiony powyżej wpływ PEK na wzrost cen w rzeczywistości mógł być mniejszy” – ocenia resort finansów (za PAP).

gramwzielone.pl