Dotacje na kolektory i fotowoltaikę dla mieszkańców Podlasia

Dotacje na kolektory i fotowoltaikę dla mieszkańców Podlasia
Wagner Solar

Władze województwa podlaskiego ogłosiły kolejny konkurs na unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w ramach działania dotyczącego odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Na dofinansowanie w formie grantów mogą liczyć inwestorzy planujący projekty z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych o maksymalnej mocy 2 MWe/MWt na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne – z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

REKLAMA

Moc instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej.

Wyłączona zostanie możliwość montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że wcześniej na własny koszt wymienią pokrycie dachowe na nowe.

Ma to być pierwszy konkurs w ramach RPO WP, w którym mieszkańcy jako beneficjenci będą składać wniosek o wypłatę grantów oraz decydować o wyborze wykonawcy. W pozyskaniu dofinansowania mają pośredniczyć gminy, na które może przypaść maksymalnie po około 2 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a ponadto Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Do podziału jest 30 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Nabór wniosków rozpocznie się 30 grudnia i potrwa do 14 lutego 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na wrzesień przyszłego roku.

Będzie to już kolejny konkurs na dofinansowanie w ramach działania 5.1 z RPO WP. Ostatni rozstrzygnięto na początku tego roku i dotyczył budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz geotermii) na własne potrzeby wraz z podłączeniem do sieci. 

Do podziału było 100 mln zł, w tym 30 mln zł na projekty zakładające autokonsumpcję produkowanej energii, a 50 mln zł przeznaczono na projekty z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

W tym roku na Podlasiu przeprowadzono też konkurs z działania 5.1 przeznaczony dla operatorów systemów dystrybucyjnych, na budowę i modernizację sieci pod przyłączanie OZE, jednak nie wpłynął żaden wniosek o dotację.

Natomiast w ubiegłym miesiącu władze woj. podlaskiego podpisały umowy na dofinansowanie projektów zakładających głęboką termomodernizację, którą przejdzie łącznie ponad 100 budynków – w tym szpitali, przedszkoli czy zabytkowych kamienic.

Łącznie w ramach konkursu na termomodernizację, trwającego od listopada do grudnia 2018 r. zostały dofinansowane 54 projekty o wartości 141,5 mln zł i dofinansowaniu wynoszącym ponad 106 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.