Nomad Electric startuje z największym portfelem O&M farm solarnych w Polsce

Nomad Electric startuje z największym portfelem O&M farm solarnych w Polsce
Nomad Electric

Ostatni rok to dla polskiego rynku fotowoltaicznego okres bardzo dynamicznego wzrostu. Łączna moc zainstalowanych elektrowni PV na koniec 2019 r. osiągnęła 1,3 GWp. Szacuje się, że w ciągu najbliższego roku wartość ta może zbliżyć się nawet do 3 GWp. Tak szybki rozwój rynku chce wykorzystać Nomad Electric generalny wykonawca i podmiot wyspecjalizowany w procesach utrzymania ruchu (O&M) dla farm solarnych.

Nomad Electric już na starcie posiada największy portfel O&M farm solarnych w Polsce sięgający prawie 200 MWp. Do 2021 roku Nomad Electric zaprojektuje i wybuduje elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 100 MWp w formule EPC.

Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej, w 2019 roku wartość rynku inwestycji PV osiągnęła 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej ze słońca przekroczyły 4 mld zł.

REKLAMA

Istotnym czynnikiem rozwoju rynku jest bez wątpienia system aukcyjny, w ramach którego tylko w ostatniej aukcji zakontraktowano rekordową liczbę projektów farm słonecznych o mocy poniżej 1 MW.

Taki wynik to szansa nie tylko dla producentów energii, ale również firm wyspecjalizowanych m.in. w budowie lub usługach serwisu i utrzymania farm fotowoltaicznych.

Od projektowania po utrzymanie ruchu i serwis

Jednym z podmiotów, które chcą wykorzystać dobrą koniunkturę rynku jest Nomad Electric, będący generalnym wykonawcą projektów PV. Firma kompleksowo wdraża projekty fotowoltaiczne w  formule EPC (Engineering, Procurement, and Construction), czyli od etapu projektowania, przez dostawę komponentów, aż po budowę.

REKLAMA

Spółka może pochwalić się podpisanymi kontraktami na budowę „pod klucz” dla 50 farm słonecznych na terenie całego kraju.

Rosnąca liczba farm fotowoltaicznych zwiększa także popyt na usługi utrzymania i serwisu. Dlatego drugim obszarem działań Nomad Electric są usługi O&M (operations and maintenance). Obejmują one serwis techniczny i administracyjny dla elektrowni fotowoltaicznych, w tym usługi monitoringu 24/7, serwisu prewencyjnego i serwisu naprawczego oraz zarządzania aktywami na terenie całej Polski.

Usługi te zapewniają inwestorom realizację założonych poziomów produkcji energii i osiągnięcie zakładanego zwrotu z inwestycji poprzez m.in. zapewnienie wydajności, ograniczenie ryzyka przestojów i awarii i obniżenie poziomu kosztów operacyjnych utrzymania farm.

Otwarta rekrutacja

W związku z dużym potencjałem rynku oraz dynamicznym rozwojem firmy, Nomad Electric prowadzi intensywny proces rekrutacji. Firma szuka osób, które będą odpowiedzialne za realizacje projektów m.in. kierowników budowy, specjalistów działu zakupów i logistyki czy kierowników centrum monitoringu.

Zainteresowani mogą wysyłać CV na adres rekrutacja@nomadelectric.com.

artykuł sponsorowany