Kiedy skończą się dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne?

Kiedy skończą się dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Po pewnym spadku liczby wniosków o dotacje na domowe instalacje fotowoltaiczne z programu Mój Prąd w czasie, gdy wprowadzane były ograniczenia związane z epidemią, w ostatnich tygodniach NFOŚiGW notuje znowu rosnące zainteresowanie dofinansowaniem na domową fotowoltaikę. Do kiedy wystarczy pieniędzy na dotacje?

Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje drugi nabór wniosków o dotacje na instalacje fotowoltaiczne w programie Mój Prąd. Jest on prowadzony od czterech miesięcy, a całkowita liczba wniosków już wyraźnie przekracza liczbę wniosków, które wpłynęły w pierwszej edycji programu prowadzonej od września do grudnia 2019 r.

Jak poinformował Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, tylko w dniach 1-17 maja do Funduszu wpłynęły 5833 wnioski, czyli 343 dziennie (w tym wliczając dni wolne od pracy). Liczba wniosków w całym obecnym miesiącu powinna być wyższa od wolumenu wniosków, które wpłynęły w poprzednim miesiącu.

REKLAMA

W kwietniu NFOŚiGW otrzymał w sumie 7886 złożonych elektronicznie wniosków o dofinansowanie na domową fotowoltaikę. W pierwszej połowie ubiegłego miesiąca widać było pewny spadek liczby składanych wniosków, co można powiązać z wprowadzaniem stanu epidemii. W kolejnych tygodniach wniosków było już więcej.

Od początku kwietnia wnioski o dotacje na domową fotowoltaikę indywidualnie można składać już tylko na rządowej platformie gov.pl. Wykluczono dostępną wcześniej możliwość wysyłania wniosków na papierze.

Oprócz tego wnioski o dotacje z Mojego Prądu można jeszcze składać za pośrednictwem firm instalacyjnych, które podpisały stosowne porozumienia z NFOŚiGW. W ubiegłym miesiącu do Funduszu wpłynęło 212 wniosków złożonych przez tzw. agregatorów.

Do połowy tego miesiąca w naborze prowadzonym od 13 stycznia br. złożono już ponad 40 tys. wniosków o dofinansowanie. Przyjmując, że każdy dotyczy maksymalnej kwoty dotacji 5 tys. zł, razem daje to kwotę 200 mln zł, co stanowi 1/5 puli, która ma zostać udostępniona w programie Mój Prąd.

W pierwszej edycji Mojego Prądu, w której nabór był prowadzony od początku września 2019 r. do połowy grudnia, wpłynęło około 30,1 tysiąca wniosków. Dotacje o wartości 138 mln zł miało otrzymać dotąd ponad 28 tys. uczestników pierwszego naboru.

REKLAMA

Powodami nierozpatrzenia wszystkich wniosków z pierwszego naboru, na które wskazuje NFOŚiGW, były problemy z czytelnością i kompletnością wniosków. Takie sytuacje, które wydłużały czas procedowania wniosków złożonych w formie papierowej, obecnie zostały wykluczone wraz z udostępnieniem wyłącznie internetowego kanału składania wniosków. To powinno ułatwić pracę urzędnikom Funduszu i przyspieszyć wypłatę dotacji.

Beneficjenci programu Mój Prąd decydujący się na inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW mogą liczyć na dotację w wysokości do 5 tys. zł, przy czym dotacja nie może przekroczyć 50 proc. kosztu całej inwestycji. W większości wnioski dotyczą maksymalnej kwoty dotacji.

Do kiedy wystarczy pieniędzy w programie Mój Prąd, zakładając, że w kolejnych miesiącach do Funduszu będą wpływać wnioski o maksymalną dotację i że wszystkie będą rozpatrywane pozytywnie (wprowadzona z początkiem kwietnia elektroniczna forma ogranicza ryzyko błędów we wnioskach i odrzucenia)?

Uwzględniając kwotę dotacji przyznanych w pierwszym naborze (128 mln zł) oraz liczbę wniosków, które wpłynęł do Funduszu do połowy maja (40 tys. wniosków na łączną wysokość dotacji 200 mln zl), można oszacować, że od połowy tego miesiąca w budżecie programu powinno zostać do zagospodarowania około 672 mln zł, a do końca maja może zostać zagospodarowane jeszcze około 21 mln zł dotacji, co uszczupli dostępne środki do 651 mln zł.

Przyjmując, że w kolejnych miesiącach utrzyma się liczba wniosków składanych w pierwszych miesiącach 2020 r. (około 10 tys. miesięcznie na kwotę po około 50 mln zł), dotacje z programu Mój Prąd powinny wyczerpać się do połowy przyszłego roku.

Oznaczałoby to, że o ile utrzymany zostanie pierwotny budżet 1 mld zł i w międzyczasie nie zmienione zostaną zasady programu, to o tej samej porze za rok wnioski o dopłaty będą składać ostatni beneficjenci programu Mój Prąd.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.