W Elektrowni Dolna Odra powstaną farmy fotowoltaiczne

W Elektrowni Dolna Odra powstaną farmy fotowoltaiczne
PGE Energia Odnawialna

Na terenie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, w przyszłym roku mają powstać dwie farmy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Wcześniej PGE informowało o planach postawienia w tej lokalizacji elektrowni PV o mocy mogącej wynieść nawet 125 MW.

Na początku tego miesiąca Zespół Elektrowni Dolna Odra uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla dwóch farm fotowoltaicznych o mocy po 1 MW, a obecnie spółka czeka na decyzję o przyznaniu unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt realizowany przez ZEDO przy współpracy ze spółką PGE Energia Odnawialna to element szerokiego programu PV Grupy Kapitałowej PGE, którego celem jest zapewnienie PGE pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce.

REKLAMA

Deklarowany przez PGE cel to uzyskanie do 25 proc. udziału w segmencie fotowoltaiki w kraju, co według szacunków Grupy przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza konieczność wybudowania instalacji o mocy około 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 r.

Program PV Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do PGE.

Energia uzyskana ze źródeł odnawialnych przyniesie przede wszystkim korzyści środowiskowe, a ponadto pozwoli na redukcję kosztów eksploatacji, w tym kosztów paliwa i uprawnień do emisji CO2 – komentuje Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Spółka PGE GiEK stara się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.10 dedykowanego inwestycjom w OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wniosek w tej sprawie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie, a decyzja odnośnie dofinansowania projektów ma zapaść w trzecim kwartale tego roku.

Z kolei w czwartym kwartale 2020 r. ZEDO planuje przystąpić z tymi projektami do aukcji szykowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

REKLAMA

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci planowane jest przez ZEDO w trzecim kwartale przyszłego roku.

Z harmonogramu inwestycji wynika, iż Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie pierwszym oddziałem spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna.

W listopadzie ubiegłego roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów.

W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV planowana jest również na terenach Elektrowni Opole – dodaje Wioletta Czemiel-Grzybowska.

PGE szykuje się do budowy elektrowni fotowoltaicznych także w innych lokalizacjach.

Ostatnio PGE ogłosiło plan budowy elektrowni fotowoltaicznej, która ma powstać przy Elektrowni Opole. PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna grunty o łącznej powierzchni ok. 2,1 ha. Pod inwestycję fotowoltaiczną trafi część terenu przy rezerwowym składowisku odpadów paleniskowych Groszowice należącego do Elektrowni Opole.

Obecnie odpowiadająca za obszar odnawialnych źródeł energii w grupie PGE spółka PGE Energia Odnawialna buduje pierwsze farmy fotowoltaiczne, dla których zagwarantowała sobie sprzedaż energii w wyniku aukcji z grudnia 2019 r. Chodzi o cztery farmy fotowoltaiczne, każda o mocy 0,99 MW, których wykonawcą jest firma Solartech.

Na razie w portfelu źródeł wytwórczych PGE posiada tylko jedną farmę fotowoltaiczną, która posiada operacyjny status i która znajduje się na Górze Żar w powiecie żywieckim. Moc tej instalacji wynosi 0,6 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.