Za miesiąc nabór wniosków o dofinansowanie na fotowoltaikę

Za miesiąc nabór wniosków o dofinansowanie na fotowoltaikę
Gehrlicher Solar

Inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych będą mogli złożyć wniosek o unijne dofinansowanie w formie preferencyjnych pożyczek, które będą mogły podlegać częściowemu umorzeniu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 31 marca rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Nabór zakończy się 28 maja br.

Wnioski o dofinansowanie mogą złożyć przedsiębiorcy (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140) planujący inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MWe. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu czyli wytwórcy energii.

REKLAMA

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Do podziału jest budżet wynoszący 80 mln zł, w tym 30 mln zł zarezerwowano dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych oraz kwoty 15 mln euro na jeden projekt.


Można będzie również uzyskać premię inwestycyjną w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. W przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, premia wyniesie do 5 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych projektów do 20 proc.

Przybliżony termin rozstrzygnięcia konkursu, zgodnie z harmonogramem konkursu, planowany jest na październik 2021 r.

W ubiegłorocznym naborze wniosków w konkursie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z działania 1.1 przewidzianego dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, wsparcie mogli otrzymać wyłącznie inwestorzy działający na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie zostało skierowane na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem dofinansowania mogło być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu

Budżet tego konkursu ustalono na 50 mln zł, w tym dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej alokacja wyniosła 17,5 mln zł, a dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych) do podziału było 32,5 mln zł.

REKLAMA

W obszarze energii elektrycznej pomyślnie ocenę formalną przeszło siedem wniosków, z czego trzy zostały zgłoszone przez Polską Grupę Górniczą, która dofinansowanie z POIIŚ chce przeznaczyć na budowę instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach Chełm Śląski, Ruda 2 oraz Gierałtowice.

Oprócz PGG wnioski o dofinansowanie inwestycji w fotowoltaikę złożyły spółki Tauron Wytwarzanie, Polmotors, Haldex, a także Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu, który unijne fundusze chce przeznaczyć na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 2,66 MW na terenie składowiska odpadów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach: