Columbus finalizuje duże przejęcie na rynku projektów PV

Columbus finalizuje duże przejęcie na rynku projektów PV
Columbus Energy

Columbus Energy zawarł umowy nabycia 100 procent udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 166 MW. Część z nich zgłoszono do aukcji, która odbyła się w ostatni piątek.

Jak informuje Columbus Energy, przejęte projekty znajdują się na różnym etapie zaawansowania. W tym projekty o łącznej mocy 30,345 MW zostały zgłoszone do aukcji, która odbyła się w dniu 11 czerwca i w której sprzedaż energii mogli zaoferować inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 1 MW.

Własność udziałów została przeniesiona na Columbus w dniu zawarcia umów, przy czym kupujący jest zobowiązany wnieść zapłatę w terminie 14 dni od daty podpisania umów.

REKLAMA

Columbus nie podaje wartości transakcji, informując jedynie, że cena nabycia jest równa wartości nominalnej udziałów w każdej spółce. Pozostała część rozliczenia ze sprzedającymi ma zostać uregulowana po pozytywnym wyniku przeprowadzonego due diligence.

Klauzule zapisane w umowach dają Columbusowi prawo do odstąpienia w terminie 2 lat od daty zawarcia od umów w przypadku stwierdzenia wad prawnych projektów, które nie zostały usunięte przez sprzedających po wcześniejszych wezwaniu do ich usunięcia, a także w przypadku, gdy oświadczenia i zapewnienia sprzedających zawarte w umowach dotyczące projektów okażą się w całości lub części nieprawdziwe.


To kolejna z ogłoszonych w tym miesiącu umów Columbusa w zakresie budowy portfela projektów fotowoltaicznych.

Na początku czerwca krakowska firma informowała o zawarciu umowy opcji zakupu projektu farmy PV o potencjalnej mocy ok. 61,95 MW. Na podstawie umowy, o której poinformował Columbus Energy, na każde żądanie spółki złożone nie później niż do 31 grudnia 2023 r. – ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania warunków przyłączenia – sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń prawa do projektu.

REKLAMA

Columbus nie upublicznił warunków finansowych tej transakcji, informując jedynie, że cena nabycia projektu została ustalona „na zasadach rynkowych dla tego typu projektów”.

Obecnie firma kierowana przez Dawida Zielińskiego ma być w trakcie budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy kilkudziesięciu MW, jednak już pod koniec tego roku portfel będących na etapie budowy projektów Columbusa ma być liczony w setkach MW.

Do tej pory Columbus wybudował farmy fotowoltaiczne o mocy 34 MW w projektach o jednostkowej mocy do 1 MW.

W krótszym okresie Columbus dąży do wybudowania farm fotowoltaicznych o mocy 1 GW, których wartość ma sięgać w sumie około 3 mld zł, natomiast w perspektywie kilku lat Columbus chce zbliżyć się do poziomu około 4 GW i portfela wycenianego na ok. 12 mld zł.

Większość środków na inwestycje w naziemne farmy fotowoltaiczne Columbus Energy chce pozyskać dzięki emisji tzw. zielonych obligacji.

We wrześniu 2020 r. spółka New Energy Investments z grupy Columbusa zawarła z domem maklerskim BOŚ Bank umowę programu emisji obligacji do 500 mln zł. W pierwszej emisji obligacje serii A o wartości 75 mln zł objął BOŚ.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.