Grunty KOWR pod fotowoltaikę wynajmie tylko państwowa energetyka

Grunty KOWR pod fotowoltaikę wynajmie tylko państwowa energetyka
Onde

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oprócz jednoznacznie korzystnych przepisów dla firm szykujących inwestycje w OZE, pojawił się w niej kontrowersyjny przepis dający dostęp do dzierżawy państwowych gruntów będących w zasobach KOWR wyłącznie państwowym grupom energetycznym. Mimo, że dostęp do ziem KOWR otrzyma zaledwie kilka firm, w dodatku kontrolowanych przez tego samego właściciela, cena dzierżawy ma być rynkowa. Tak przynajmniej zapewnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dzięki nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą w ubiegłym tygodniu uchwalił Sejm, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł w łatwiejszy sposób dzierżawić swoje grunty inwestorom budującym elektrownie fotowoltaiczne.

Jak wyliczyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które opracowało projekt nowelizacji ustawy o OZE, w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wchodzi 31 427 ha gruntów – w tym 1551,5 ha niezagospodarowanych i 29 875,5 ha znajdujących się w dzierżawie, które potencjalnie mogą być wykorzystane do wytwarzania energii odnawialnej.

REKLAMA

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami KOWR może wydzierżawić grunty – np. w celu budowy farm fotowoltaicznych – tylko poprzez zorganizowanie przetargu nieograniczonego, do którego może przystąpić dowolny podmiot – zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Wymóg organizacji przetargu znosi uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE.

Jednak dostęp do zasobów KOWR mają dostać tylko wybrani inwestorzy – wyłącznie wąska grupa spółek Skarbu Państwa podlegających Ministerstwu Aktywów Państwowych.


Jakie uzasadnienie dla takiego rozwiązania proponuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska?   

– Proponowane rozwiązanie jest optymalne, ponieważ: umożliwi Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa realizację zadań ustawowych związanych ze wspieraniem przez niego działań na rzecz OZE, umożliwi pozyskanie w dłuższej perspektywie (umowy dzierżawy będą mogły być zawierane nawet na 29 lat), środków finansowych na realizację zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zapewni pozostanie gruntów w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, które po zakończeniu okresu dzierżawy będą mogły być ponownie zagospodarowane – czytamy w uzasadnieniu najnowszego projektu nowelizacji ustawy o OZE

REKLAMA

Przepisu dającego monopol spółkom energetycznym kontrolowanym przez Skarb Państwa w zakresie dzierżawy gruntów KOWR bronił ostatnio podczas plenarnego posiedzenia Sejmu wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak twierdził, regulacja dająca wyłączność państwowej energetyce jeśli chodzi o dzierżawę gruntów KOWR to „dobry przepis, który był szeroko konsultowany”.  

Wiceminister Zyska zapewniał jednocześnie, że cena gruntów, po jakiej wydzierżawią ją od KOWR państwowe spółki szykujące projekty farm fotowoltaicznych, będzie rynkowa.

– To kwestia bezpieczeństwa energetycznego. To prawidłowe zarządzanie zasobem gruntów skarbu państwa, które pozwala, aby w sposób bezprzetargowy, ale oczywiście odpłatnie, na warunkach ustalania ceny rynkowej, spółki energetyczne, które zawodowo zajmują się energetyką odnawialną, mogły inwestować na tych gruntach – stwierdził w Sejmie Ireneusz Zyska.

To są grunty gorszych klas, często nieużytki, nieznajdujące zagospodarowania w produkcji rolnej, które będą mogły zostać wykorzystane chociażby do budowy farm fotowoltaicznych skojarzonych z elektrolizerami – po to, aby produkować tzw. zielony wodór – dodał rządowy pełnomocnik ds. OZE.

Nie wszyscy eksperci ds. rynku energetycznego podzielają taką opinię. Mecenas Witold Chmarzyński z kancelarii CCLaw, o którego opinię w tej sprawie poprosił portal Gramwzielone.pl, mówił o „niesłusznym uprzywilejowaniu spółek Skarbu Państwa przy dzierżawie gruntów pod instalacje OZE”.

– Uprzywilejowanie spółek Skarbu Państwa, w szczególności z sektora energetycznego, jest kolejnym krokiem faworyzującym te podmioty na rynku OZE. Podmioty te zyskują niezgodną z prawem unijnym przewagę konkurencyjną pod bardzo wątłym uzasadnieniem dbałości o infrastrukturę krytyczną. Zmiana ta wpisuje się, niestety, w szerszą politykę spółek Skarbu Państwa, które poza mechanizmami wolnorynkowymi, próbują zdominować rynek OZE. Takim przejawem działania niezgodnego z wolną konkurencją są co raz częstsze bezzasadne odmowy wydawania warunków przyłączania. Próba przyznania na podstawie ustawy nowelizującej spółkom Skarbu Państwa pierwszeństwa w dzierżawie gruntów rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod budowę instalacji OZE wpisuje się powyższe działania – komentował Witold Chmarzyński.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.