Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"

Raport "Perspektywy fotowoltaiki w Polsce"
Gramwzielone.pl (C)

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2015” to ponad 110-stronnicowy poradnik nt. inwestycji w instalacje fotowoltaiczne (PV) przygotowany z myślą o inwestorach zainteresowanych realizacją inwestycji w PV oraz działalnością na polskim rynku fotowoltaicznym. Daną wersję raportu, w części miesięcznych i rocznych analiz nasłonecznienia oraz uzysków energii, a także prognoz przychodów, dostosowujemy do założeń nt. miejscowości i mocy instalacji PV wskazanych przez klienta. 

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2015” przygotowaliśmy z myślą o inwestorach zainteresowanych  udziałem w tworzącym się w Polsce rynku fotowoltaicznym. Raport stanowi szczegółową kompilację wiedzy na temat inwestycji w branży fotowoltaicznej, w tym w zakresie regulacji prawnych istotnych dla podmiotów zainteresowanych udziałem w rynku fotowoltaicznym oraz prognoz finansowych inwestycji w systemy fotowoltaiczne, które dopasowujemy w każdej indywidualnej wersji raportu do potrzeb i wskazówek klienta.

Treść raportu jest zaktualizowana do najnowszych zmian w Prawie energetycznym oraz do założeń nowego systemu wsparcia wpisanego do ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), która została uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta w I kwartale 2015 r. Część raportu poświęcona miesięcznym i rocznym prognozom nasłonecznienia i uzysków energii jest dostosowywana każdorazowo do wymagań klienta, w tym do wartości nasłonecznienia i możliwych uzysków energii w dowolnej lokalizacji na terenie Polski i w dowolnej konfiguracji wielkości i parametrów ustawienia planowanych instalacji fotowoltaicznych. Na tej podstawie pokazujemy w raporcie prognozy przychodów, które można osiągnąć z inwestycji w konkretne systemy fotowoltaiczne. Raport przedstawia też informacje na temat możliwych źródeł dofinansowania oraz ich zasad, a także analizę kosztów inwestycji na poziomie inwestycyjnym i operacyjnym, zasady szacowania przychodów w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej, statusu inwestora czy sposobu i terminu jej uruchomienia. Raport przybliża ponadto regulacje istotne dla inwestora na etapie przygotowania projektu, w tym procedury i decyzje niezbędne do wybudowania instalacji fotowoltaicznych.

REKLAMA

Regulacje w zakresie energetyki odnawialnej w ramach ustawy o OZE stwarzają nowy bodziec do rozwoju technologii fotowoltaicznych w Polsce. Okazje biznesowe stwarza też ewolucja globalnej branży fotowoltaicznej, w której mamy do czynienia ze zmianą zastosowania elektrowni fotowoltaicznych – z systemów korzystających z wysokich dopłat do sprzedaży energii i nastawionych na wyłączną sprzedaż energii do sieci – do instalacji fotowoltaicznych, które coraz częściej wykorzystuje się do produkcji energii na własny użytek, w celu generowania oszczędności na energii niezakupionej z sieci, a także w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi wzrostami cen energii w przyszłości. W kolejnych latach będziemy świadkami ewolucji branży PV polegającej na odejściu od wysokich dopłat i na urynkawianiu się technologii fotowoltaicznych, co stwarza rynek m.in. na rozwiązania z zakresu inteligentnych sieci czy magazynów energii, których zastosowanie może uniezależnić właścicieli elektrowni fotowoltaicznych od zewnętrznych dostaw energii oraz przyczynić się do szybszego rozwoju sektora fotowoltaicznego. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju rozwiązań dla PV omawiamy w części raportu poświęconej kosztom poszczególnych technologii mających zastosowanie w fotowoltaice.

Mamy nadzieję, że raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce 2015” dostarczy Państwu niezbędnych informacji, które pomogą w ocenie planów związanych z dopiero powstającym w naszym kraju rynkiem fotowoltaicznym. Zachęcamy do lektury raportu i wykorzystania wiedzy, którą zebraliśmy z myślą o osobach i firmach zainteresowanych skorzystaniem z okazji biznesowych, które tworzy rynek fotowoltaiczny w Polsce. 

REKLAMA

SPIS TREŚCI RAPORTU „PERSPEKTYWY FOTOWOLTAIKI W POLSCE 2015” (PDF)

Rozdziały w części podatkowej Raportu (7-11) zostały przygotowane we współpracy z kancelarią podatkową ADVICERO TAX. 

Informacje w części analiz (rozdziały 19-24) dostosujemy do konkretnych potrzeb klienta – w tym w zakresie rocznych i miesięcznych danych nasłonecznienia/uzysku energii, a także rocznych prognoz przychodów w wersji dla obecnego i przyszłego systemu wsparcia dla OZE obowiązującego dla instalacji uruchomionych po 1 stycznia 2016 r – dla wskazanych przez klienta miejscowości na terenie Polski oraz na podstawie podanej wielkości systemu fotowoltaicznego. 

Raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” tworzymy od 2012 r., a od tego czasu zakupiło go już ponad 400 osób i firm zainteresowanych działalnością na rynku fotowoltaicznym. Zgodnie z obietnicą daną naszym dotychczasowym klientom, wersję raportu na 2015 r., uwzględniającą założenia przyjętej już ustawy o OZE, wyślemy bezpłatnie na ich e-maile. 

Wszystkie osoby zainteresowane zakupem raportu prosimy o kontakt na adres: biuro@gramwzielone.pl

gramwzielone.pl