Ziemia KOWR jednak tylko dla wąskiej grupy inwestorów

Ziemia KOWR jednak tylko dla wąskiej grupy inwestorów
Schott Solar

Posłowie podczas piątkowego głosowania odrzucili poprawkę Senatu, który nie chciał zapewnić wyłączności jeśli chodzi o dzierżawę gruntów zarządzanych przez KOWR tylko wąskiej grupie spółek głównie państwowych. W efekcie w ustawie o odnawialnych źródłach energii pojawi się zapis dający im wyłączne prawo dzierżawy gruntów KOWR pod inwestycje w OZE.

W najnowszej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawił się zapis dający wyłączność na niewymagającą przetargu dzierżawę gruntów klasy 5. i 6. zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podmiotom zarządzającym infrastrukturą krytyczną – głównie spółkom kontrolowanym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.  

Do tej pory KOWR musiał w celu wydzierżawienia gruntów zorganizować przetarg, do którego mógł przystąpić każdy inwestor.

REKLAMA

O ile wydawało się, że taka sytuacja zostanie utrzymana po tym, jak odpowiedni zapis w najnowszej nowelizacji ustawy o OZE odrzucił Senat, wnosząc poprawkę oznaczoną numerem 4.

Senat uznał za zasadne przyjęcie poprawki nr 4 likwidującej przepis, który spośród podmiotów prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej, w tym z instalacji odnawialnych źródeł energii, stawia w uprzywilejowanej sytuacji określoną grupę spółek kapitałowych – spółek kapitałowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Senat uznał, że przepis uprawniający tę grupę spółek kapitałowych do bezprzetargowego dzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa narusza określony w art. 22 Konstytucji zakaz ograniczenia wolności działalności gospodarczej, narusza określone w art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa oraz zakaz dyskryminacji w życiu gospodarczym, a ponadto narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę demokratycznego państwa prawnego, w tym zasadę racjonalności działań prawodawcy.

W ocenie Senatu proponowany przepis po pierwsze nie prowadzi do realizacji celów zadeklarowanych przez projektodawcę w uzasadnieniu do projektu ustawy, przeciwnie prowadzi do nieuzasadnianego zróżnicowania sytuacji prawnej podmiotów prowadzących ten sam rodzaj działalności (wytwarzanie energii elektrycznej). Po drugie może być kwalifikowany jako niedozwolona pomoc publiczna dla uprawnionych w nim spółek kapitałowych – czytamy w uzasadnieniu poprawki wniesionej przez Senat.

Jednak Sejm podczas piątkowego posiedzenia odrzucił poprawkę zgłoszoną przez senatorów.

Za odrzuceniem poprawki Senatu zagłosowało 224 posłów PiS, jeden wstrzymał się od głosu (Szymon Giżyński). Poprawkę poparło jeszcze trzech posłów Kukiz15.

Przeciwko byli natomiast posłowie wszystkich pozostałych klubów i kół parlamentarnych, co jednak nie wystarczyło do wykreślenia zapisu o KOWR z uchwalonej przez Sejm nowelizacji.

Była to najważniejsza z kilku poprawek zgłoszonych przez Senat, którymi w piątek zajął się Sejm. Pozostałe doprecyzowały i ujednoliciły brzmienie przyjętych przepisów.

REKLAMA


W efekcie w końcowej wersji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii pojawi się zapis, który może dawać rynkową przewagę państwowym grupom energetycznym w zakresie dostępu do coraz bardziej ograniczonych gruntów pod inwestycje w OZE.

Ułatwienia dla inwestorów

Jakie jeszcze zapisy zawiera najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii? Wprowadzonych zostanie szereg zapisów, na których powinni skorzystać inwestorzy realizujący projekty OZE – zwłaszcza związane z instalacją elektrowni fotowoltaicznych.

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE zwiększy z 0,5 MW do 1 MW maksymalną moc instalacji, dla których nie trzeba będzie występować do Urzędu Regulacji Energetyki o koncesję na sprzedaż energii.

Do ustawy o OZE zostanie ponadto wprowadzone zwolnienie z konieczności uwzględniania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego źródeł odnawialnych o mocy do 0,5 MW (wcześniej obowiązywała granica 0,1 MW). W przypadku gruntowych elektrowni fotowoltaicznych realizowanych na gruntach klasy piątej i szóstej, a także na nieużytkach ten próg zostanie podniesiony do 1 MW. Co więcej, przewidziano zwolnienie dla wszystkich dachowych elektrowni PV bez względu na ich moc.

Nowelizacja zakłada ponadto wydłużenie do 2027 r. możliwości organizacji aukcji. Ministerstwo Klimatu i Środowiskama powinno określić w rozporządzeniu ilość i wartość energii, którą będzie można sprzedać w aukcjach w najbliższych latach – podczas gdy dotychczas te parametry były podawane tylko na kolejny rok kalendarzowy.

W zakresie systemu aukcyjnego przyjęto regulacje, zgodnie z którymi rozliczenia ujemnego lub dodatniego salda dokonywane będą nie w cyklach 15 lat, ale 3 lat – jak zapewniał w Sejmie wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds OZE, Ireneusz Zyska, będzie to z korzyścią dla inwestorów, ponieważ nie będą musieli akumulować środków na rozliczenia.

Najnowsza nowelizacja ustawy o OZE wydłuży także okresy obowiązywania wsparcia do połowy 2045 r., ale nie dłużej niż 15 lat od momentu uruchomienia danej instalacji: w prosumenckim systemie opustów, mechanizmie sprzedaży nadwyżek energii z mikroinstalacji należących do przedsiębiorców, a także w systemach aukcyjnym oraz FiT/FiP.  

Po procedowaniu nowelizacji ustawy o OZE przez parlament, które zakończono w piątek, nowe prawo trafi teraz do podpisu prezydenta.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.