Senat zagłosował za przepisami dla prosumentów, którzy dostaną unijne dotacje

Senat zagłosował za przepisami dla prosumentów, którzy dostaną unijne dotacje
Stilo Energy

Już za kilka tygodni na rynku prosumenckim dojdzie do najważniejszej zmiany od sześciu lat, kiedy wprowadzany był dotychczasowy system rozliczeń. Osoby zgłaszające przyłączenie mikroinstalacji od 1 kwietnia nie będą już mogły korzystać z rozliczeń energii w formie opustów. Ta zasada nie będzie jednak dotyczyć osób, które na swoje mikroinstalacje pozyskają unijne dotacje z programów parasolowych. Przepisy wprowadzające taki wyjątek przegłosował wcześniej Sejm, a wczoraj poparł je Senat.

Senat przyjął jednogłośnie uchwałę popierającą zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii umożliwiające korzystanie z systemu opustów prosumentom, którzy zgłoszą przyłączenie mikroinstalacji po 1 kwietnia i którzy są uczestnikami tak zwanych projektów parasolowych.

Przedwczoraj senackie komisje, które zajęły się przyjętą wcześniej przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE dotyczącą projektów parasolowych, wnioskowały o przyjęcie jej przez Senat bez poprawek.

REKLAMA

Natomiast wczoraj za przyjęciem nowych przepisów zagłosowało wszystkich 98 senatorów obecnych na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Najnowsza nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, którą wczoraj zajął się Senat, ma związek z zapisaną wcześniej w ustawie o OZE zmianą zasad rozliczeń prosumentów, którzy będą zgłaszać przyłączanie mikroinstalacji od 1 kwietnia 2022 r. Przepisy, w sprawie których uchwałę przyjął wczoraj Senat, wprowadzają wyjątek od tej zasady, a będą mogli z niego skorzystać prosumenci, którzy przystąpili to tzw. projektów parasolowych i na swoje instalacje pozyskali unijne dotacje, a którzy nie zdążą zgłosić przyłączenia do 31 marca.

Wcześniej, gdy procedowana była poprzednia nowelizacja ustawy o OZE, informacje o potencjalnie negatywnym wpływie na opłacalność domowej fotowoltaiki zmian zasad rozliczeń prosumentów sprawiły, że wiele osób zgłaszających akces do programów parasolowych zaczęło z nich rezygnować, obawiając się braku rentowności inwestycji – nawet mimo wysokiego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

Rezygnacja uczestników projektów parasolowych – mimo możliwości otrzymania wysokich dotacji do inwestycji w fotowoltaikę, sięgających nawet 85 proc. kosztów kwalifikowanych – tworzyła ryzyko niewypełnienia wskaźników projektów i nałożenia na gminy kar w wysokości nawet 25 proc. wartości projektów.

Apele samorządowców, którzy wdrażali niezakończone jeszcze projekty parasolowe, finansowane z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-20, przyniosły oczekiwany skutek w postaci najnowszej nowelizacji ustawy o OZE.

Dzięki nowym przepisom wszyscy uczestnicy projektów parasolowych, którzy podpiszą do 31 marca 2022 r. umowę z gminą lub inną instytucją realizującą programy parasolowe, będą mogli zostać przyłączeni do sieci do końca 2023 r. i korzystać z dotychczasowych zasad rozliczeń – w przeciwieństwie do pozostałych prosumentów, którzy zgłaszając przyłączanie mikroinstalacji po 31 marca, będą mogli rozliczać się już tylko na nowych zasadach – postrzeganych jako mniej korzystne – zgodnie z mechanizmem tzw. net-billingu.

Co istotne, osoby, które zainstalowały fotowoltaikę przed 1 kwietnia, a które później rozbudują swoje instalacje, będą mogły nadal korzystać z dotychczasowego systemu opustów.

Według rządowych szacunków, projekty parasolowe dotyczące dotacji na energię odnawialną realizowało nawet około 840 gmin, a dzięki nowym przepisom do systemu opustów może wejść jeszcze około 94 tys.  prosumentów uczestniczących w takich projektach, co stanowi około 1/10 obecnej liczby prosumentów w Polsce.  

Przyjęta przez Sejm i Senat nowelizacja ustawy o OZE zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta i aby nowe przepisy weszły w życie na czas, powinna zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw jeszcze w tym kwartale.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.