Mniej nowych prosumentów na początku 2022 r.

Mniej nowych prosumentów na początku 2022 r.
Stilo Energy

W pierwszym miesiącu tego roku w Polsce przybyło ponad 20 tysięcy prosumentów. Jest to liczba wyraźnie niższa od liczby nowych prosumentów we wcześniejszych miesiącach, kiedy notowane były rekordy, jeśli chodzi o przyłączanie do sieci nowych prosumenckich mikroinstalacji.

Z najnowszego raportu Agencji Rynku Energii wynika, że na koniec stycznia 2022 roku w Polsce było już 866 945 prosumentów, co oznacza niemal podwojenie ich liczby od stycznia 2021 r.

Łączna moc prosumenckich mikroinstalacji na koniec stycznia wynosiła 6123,26 MW, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to 2966,4 MW.

REKLAMA

Na koniec 2021 roku do sieci dystrybucyjnych w naszym kraju było podłączonych 845 505 prosumentów, a całkowita moc posiadanych przez nich mikroinstalacji wynosiła 5 860,2 MW.

Oznacza to, że wyłącznie w styczniu liczba prosumentów wzrosła o 21 440, a moc mikroinstalacji prosumenckich w ciągu miesiąca zwiększyła się o 263,06 MW. Jest to wynik wyraźnie słabszy – zarówno pod względem wolumenu instalacji, jak i ich mocy – od wyników notowanych w ostatnich miesiącach zeszłego roku.

W grudniu 2021 roku liczba mikroinstalacji przyłączonych przez operatorów sieci dystrybucyjnych wyniosła 53 974, a ich moc sięgała 425,4 MW. Oznacza to, że ostatni miesiąc zeszłego roku okazał się najlepszym miesiącem w historii polskiego rynku energetyki prosumenckiej pod względem zrealizowanych inwestycji. 

Wcześniej najlepszy pod tym względem był listopad 2021 roku, kiedy przyłączonych do sieci zostało 47,1 tys. mikroinstalacji o mocy 345,4 MW. W październiku liczba mikroinstalacji wzrosła o 38,9 tys., a ich moc zwiększyła się o 328,9 MW. We wrześniu liczba mikroinstalacji prosumenckich wzrosła o 37,4 tys. (279,5 MW), w sierpniu przybyło 36,8 tys. mikroinstalacji (281 MW), w lipcu – 29,2 tys. (218 MW), a w czerwcu ubiegłego roku liczba prosumentów wzrosła o 35,7 tys. (282,7 MW).

REKLAMA

Agencja Rynku Energii raportuje liczbę i moc mikroinstalacji prosumenckich od stycznia 2021 roku. Na koniec pierwszego miesiąca ubiegłego roku ARE odnotowała w kraju 470 442 prosumentów, którzy posiadali mikroinstalacje o mocy 2 957,6 MW.

Dominacja fotowoltaiki

Energetyka prosumencka w Polsce została niemal w całości zdominowana przez technologię fotowoltaiczną. Z liczby 866 945 prosumentów przyłączonych przez operatorów sieci na koniec stycznia 2022 roku aż 866 677 wykorzystywało do produkcji energii fotowoltaikę, której łączna moc sięgała 6 113,27 MW.

Drugą najpopularniejszą technologią na krajowym rynku prosumenckim okazała się hydroenergetyka. Liczba mikroinstalacji wodnych wynosiła na koniec stycznia jednak tylko 98, a ich łączna moc sięgała 8,03 MW.

Oprócz nich prosumenci w Polsce korzystali także z 60 mikroinstalacji wiatrowych (0,68 MW), 52 instalacji hybrydowych o mocy 0,6 MW – łączących np. fotowoltaikę i turbinę wiatrową, 35 mikrobiogazowni o mocy 0,53 MW oraz 23 mikroinstalacji biomasowych o mocy 0,14 MW.

W pierwszym miesiącu tego roku prosumenci wprowadzili do sieci 60,883 GWh niewykorzystanych na miejscu nadwyżek energii – wobec 22,051 GWh w styczniu 2021 roku. W tym 58,325 GWh pochodziło z fotowoltaiki.

W ostatnim miesiącu zeszłego roku prosumenci wprowadzili do sieci 40,8 GWh niewykorzystanych na miejscu nadwyżek energii. W tym 40,7 GWh pochodziło z fotowoltaiki i był to wynik o ponad połowę niższy od zanotowanego przez ARE we wcześniejszym miesiącu.

W całym 2021 roku z mikroinstalacji do sieci trafiło 2558,4 GWh energii elektrycznej, z czego z instalacji fotowoltaicznych 2555,7 GWh. Najwięcej energii z mikroinstalacji PV trafiło do sieci w ubiegłym roku w czerwcu (433,3 GWh).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.