Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna z dotacją z Mojego Prądu?

Kiedy zwróci się instalacja fotowoltaiczna z dotacją z Mojego Prądu?
pixabay

Już za tydzień powinien rozpocząć się nabór wniosków o dotacje z nowej edycji programu Mój Prąd. Będą mogli się o nie starać wyłącznie prosumenci korzystający z nowego systemu rozliczeń energii, czyli z net-billingu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło szacunki dotyczące okresu zwrotu inwestycji w domową fotowoltaikę zrealizowaną przy wsparciu z Mojego Prądu oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Od tygodnia krajowy rynek energetyki prosumenckiej bazuje na nowym systemie rozliczeń, który dotyczy prosumentów zgłaszających przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca. 

Przejście na net-billing i rezygnacja z systemu opustów ma być warunkiem skorzystania z dotacji w czwartej edycji programu Mój Prąd, w której właściciele domowych instalacji fotowoltaicznych będą mogli pozyskać dofinansowanie na urządzenia zwiększające poziom autokonsumpcji wytwarzanej energii – magazyn energii elektrycznej i/lub ciepła oraz system zarządzania energią.

REKLAMA

Co więcej, nowa edycja Mojego Prądu 4.0 ma zachęcać prosumentów, którzy rozpoczęli działalność w systemie opustów, do przejścia na nową formę rozliczeń poprzez możliwość otrzymania dodatkowej dotacji do uruchomionej wcześniej instalacji fotowoltaicznej.

Eksperci sceptyczni, ministerstwo przelicza

Nowy system net-billingu w opinii wielu ekspertów sprawi, że inwestycje w domowe instalacje fotowoltaiczne staną się mniej opłacalne niż instalacje, z których energia jest rozliczana w systemie opustów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że prognoza opłacalności inwestycji w mikroinstalację w net-billingu obarczona jest sporym ryzykiem błędu z uwagi na dużą zmienność cen energii na rynku hurtowym, które będą decydować o przychodach prosumentów.

Ocenę opłacalności inwestycji w domową mikroinstalację fotowoltaiczną w systemie net-billingu zrealizowaną przy wsparciu dotacji z programu Mój Prąd 4.0 przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Eksperci ministerstwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenili, że w przypadku inwestycji w instalację o mocy 5,9 kW, której koszt z dotacją i ulgą termomodernizacyjną wyniósłby 16 102 zł, możliwy byłby zwrot zainwestowanych środków po okresie 6,3 lat.

Z kolei okres zwrotu instalacji o mocy 6,9 kW, której koszt z uwzględnieniem dotacji z Mojego Prądu i ulgi termomodernizacyjnej wyniósłby 19 422 zł, jest prognozowany na 6,5 roku.

O niewiele ponad 2 miesiące dłuższy ma być okres zwrotu większego systemu fotowoltaicznego – o mocy 8,5 kW, którego koszt miałby wynieść po uwzględnieniu wsparcia 24 900 zł.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Urzędnicy MKiŚ i NFOŚiGW ocenili też, jak mogą zmienić się koszty energii elektrycznej i cieplnej w przypadku korzystania przez właściciela domu jednorodzinnego z instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w porównaniu do kosztów eksploatacji kotła gazowego. 

Jak pokazują zaprezentowane prognozy, różnica w bieżących kosztach energii elektrycznej i ciepła w domach prosumentów korzystających z fotowoltaiki i pomp ciepła, a także w domach osób nieposiadających tego typu instalacji może być bardzo wyraźna. 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska


Dotacje z Mojego Prądu na nowych zasadach

Czwarta edycja programu Mój Prąd rozpocznie się 15 kwietnia. Od tego dnia będzie można składać wnioski, przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Budżet ma wynieść początkowo 350 mln zł, ale z czasem może zostać zwiększony.

REKLAMA

Z udostępnionych dotychczas informacji wynika, że maksymalny poziom dotacji, którą będzie można otrzymać z Mojego Prądu 4.0, wyniesie 20,5 tys. zł.

W czwartej edycji Mojego Prądu osoby decydujące się wyłącznie na domową fotowoltaikę mogą uzyskać dotację do 4 tys. zł, natomiast osoby, które zdecydują się jednocześnie na montaż domowej fotowoltaiki i magazynu ciepła lub energii elektrycznej, będą mogły starać się dodatkowo o (odpowiednio) 5 tys. zł i 7,5 tys. zł. Ponadto w takim przypadku maksymalna wysokość dotacji na fotowoltaikę wyniesie nie 4 tys. zł, ale 5 tys. zł.

W nowej edycji będzie można uzyskać także dotację na systemy zarządzania konsumpcją energii cieplnej lub/i elektrycznej. Dotacja na ten cel wyniesie do 3 tys. zł, jednak będzie dostępna tylko dla beneficjentów programu, którzy zdecydują się na zakup magazynu ciepła i/lub chłodu. 

Mimo że nabór wniosków w Moim Prądzie 4.0 ma rozpocząć się już za tydzień, nadal brakuje regulaminu programu, który pozwoliłby lepiej przygotować się firmom instalacyjnym i potencjalnym beneficjentom do nowej odsłony programu mającego kluczowy wpływ na dalszy rozwój krajowego rynku energetyki prosumenckiej.

Ulga termomodernizacyjna

W swoich szacunkach dotyczących okresu zwrotu domowej fotowoltaiki Ministerstwo Klimatu uwzględniło także pomniejszenie kosztu inwestycji dzięki mechanizmowi podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, która od 2019 roku obejmuje również inwestycje w domowe instalacje PV.

Ulga termomodernizacyjna może zostać rozliczona do maksymalnego poziomu wydatków wynoszącego 53 tys. zł. Jeśli wysokość odliczenia jest wyższa od uzyskanego w danym roku dochodu, to pozostała kwota może zostać rozliczona w kolejnym roku, aczkolwiek nie dłużej niż przez kolejnych 6 lat. 

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach:

Uzyskanie zwrotu z podatku za fotowoltaikę wymaga złożenia deklaracji podatkowej. W zależności od sposobu rozliczenia podatnik może odliczyć wydatki od dochodu (skala podatkowa i podatek liniowy) bądź przychodu (ryczałt). W przypadku czynnych podatników VAT odliczone kwoty dotyczą wartości netto, a pozostali podatnicy wykazują kwoty brutto.

Osoba chcąca skorzystać z ulgi termoizolacyjnej musi być właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości. Budynek, w którym realizowane są inwestycje objęte ulgą, musi być jednorodzinnym domem mieszkalnym, a inwestycja musi zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.