Sukces aukcji dla fotowoltaiki na wodzie

Sukces aukcji dla fotowoltaiki na wodzie
EDPR

W Portugalii została rozstrzygnięta pierwsza aukcja na europejskim rynku fotowoltaicznym przeznaczona dla inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne instalowane na zbiornikach wodnych. Pilotażowa aukcja okazała się sporym sukcesem. Część inwestorów nie tylko nie otrzyma gwarantowanych przychodów za sprzedaż energii, ale będzie nawet płacić spore pieniądze za możliwość zagospodarowania zbiorników i otrzymane zdolności przyłączeniowe.

Mimo że Portugalia posiada relatywnie dużo gruntów, na których można budować ogromne, naziemne elektrownie fotowoltaiczne, Lizbona chce również wykorzystać pod budowę instalacji PV zbiorniki wodne.

Pierwsza pływająca elektrownia PV w Portugalii powstała w 2017 roku za sprawą inwestycji zrealizowanej na zlecenie grupy EDP na położonym na północy kraju zbiorniku wodnym Alto Rabagão.

REKLAMA

Uruchomiono tam pływającą elektrownię fotowoltaiczną, której moc wynosi 218,4 kW i do której budowy wykorzystano 840 modułów fotowoltaicznych marki REC, każdy o mocy 260 Wp. Przyjęto wówczas, że instalacja, która zajęła zaledwie 0,01 proc. całej powierzchni zbiornika, ma produkować w skali roku przeciętnie 332 MWh energii elektrycznej.

Teraz w Portugalii zostaną zrealizowane kolejne, dużo większe projekty fotowoltaiczne na zbiornikach wodnych.

W tym celu portugalskie władze przeprowadziły pilotażową aukcję, w której oferty sprzedaży energii mogli składać inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych. 

W sumie udostępniono możliwości zagospodarowania siedmiu zbiorników wodnych w Alqueva, Castelo de Bode, Cabril, Alto Rabagão, Paradela, Salamonde oraz Tabuaço, na których mogłyby powstać elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 263 MW.

W wyniku aukcji wsparcie w postaci gwarancji sprzedaży energii zapewnili sobie inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 183 MW. Zostanie ono przyznane w dwóch formach.

Dla 56 proc. powyższego wolumenu inwestorzy otrzymają gwarancje ceny energii w ramach 15-letniego kontraktu różnicowego. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży energii na rynku poniżej ceny zagwarantowanej przez państwo otrzymają dopłatę, jednak gdy sprzedadzą energię drożej, będą musieli zwrócić nadwyżkę.

W drugim przypadku inwestorzy mieli oferować w aukcji stawki, które będą gotowi płacić co roku za przyznane prawo do produkcji energii. Ich wysokość będzie zależeć od zainstalowanej mocy. Średnia ze złożonych ofert ma sięgać 47,4 tys. EUR/MW. Z tego tytułu do krajowego systemu energetycznego ma trafiać w sumie 4 mln euro rocznie.

Pierwsza forma wsparcia obejmie dwa projekty o mocy 80 MW. Ciekawe są ceny, jakie w tym przypadku zgłosili inwestorzy. W pierwszym przypadku zgłoszono cenę na poziomie 41,03 EUR/MWh, natomiast druga oferta zakłada dopłatę przez inwestora do energii wprowadzanej do sieci w wysokości 4 EUR/MWh (tę ofertę złożył EDP Renewables).

REKLAMA

Jak podkreśla portugalskie ministerstwo klimatu, oznacza to taryfę o 137 proc. niższą od rekordowo niskiej stawki za energię zabezpieczonej podczas ostatniej aukcji dla naziemnej fotowoltaiki, która została przeprowadzona w 2020 roku. W tamtej aukcji najniższa zagwarantowana stawka za energię wyniosła 11,14 EUR/MWh.

Największy wolumen wsparcia trafił do portugalskiej grupy EDP Renewables (EDPR), która za pośrednictwem spółki SGPS SA zainstaluje pływające systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 70 MW. Projekt EDPR na zbiorniku w Alqueva ma być gotowy w roku 2025, przy czym zabezpieczone w aukcji zdolności przyłączeniowe mają umożliwić EDPR budowę większej, hybrydowej elektrowni PV, w skład której wejdą jeszcze inne instalacje PV o mocy 14 MW oraz elektrownie wiatrowe o mocy 70 MW – te inwestycje nie zostaną jednak objęte kontraktami różnicowymi.

Wygranym aukcji jest również hiszpańska Endesa, która zabezpieczyła prawa do budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 42 MW. Koszt inwestycji Hiszpanie wyceniają na 115 mln euro, a uruchomienie produkcji energii ma nastąpić w roku 2026.

Co ciekawe, pływająca elektrownia PV na zbiorniku Alto Rabagao ma być elementem większej hybrydowej elektrowni, w skład której wejdą również elektrownie wiatrowe o mocy 48 MW oraz bateryjny magazyn energii o pojemności 16 MWh.

Ponadto w wyniku aukcji projekty o mniejszej mocy zrealizują: portugalska firma Finerge SA oraz francuska Voltalia.

114 mln euro oszczędności

Portugalskie ministerstwo klimatu szacuje na podstawie wyników aukcji, że będąca jej efektem generacja przełoży się na 114 mln euro oszczędności dla odbiorców energii w okresie 15 lat wsparcia, co daje kwotę 7,6 mln euro na rok. W przeliczeniu na moc oznacza to kwotę 620 tys. euro za każdy zainstalowany MW.

Była to trzecia aukcja dla fotowoltaiki w Portugalii. Dwie pierwsze dotyczyły farm fotowoltaicznych na gruncie. W pierwszej aukcji, przeprowadzonej w 2019 roku, wsparciem objęto projekty o łącznej mocy 1,3 GW. W tej aukcji odnotowano najniższą, jak na tamten czas, cenę za energię w historii globalnego rynku OZE (14,76 EUR/MWh)

Rok później przeprowadzono aukcję skutkującą przyznaniem wsparcia dla projektów o mocy 670 MW, a najniższa zgłoszona oferta zakładała jeszcze niższy gwarantowany przychód za energię na poziomie 11,14 EUR/MWh.

Na koniec grudnia 2021 roku łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Portugali wynosiła 1,77 GW, z czego 0,7 GW zainstalowano wyłącznie w ubiegłym roku.

Udział fotowoltaiki w zainstalowanej mocy OZE w Portugalii wynosi około 1/10. Największe moce przypadają na energetykę wodną (ok. 7,1 GW) i wiatrową (5,6 GW).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.