Rozwiązania Energy5 na terenach górniczych poddanych rekultywacji

Rozwiązania Energy5 na terenach górniczych poddanych rekultywacji
Konstrukcje fotowoltaicznie Energy5

Częstą przeszkodą w realizacji budowy elektrowni fotowoltaicznej okazuje się rozległa infrastruktura podziemna terenu, obejmująca kanalizację, gazociągi czy instalacje elektryczne. Także braki w dostarczonej dokumentacji są czynnikami, które znacznie wydłużają proces inwestycyjny. Rozpoczęcie prac budowlanych wiąże się przede wszystkim z koniecznością dokładnego dopasowania układu kolejnych rzędów konstrukcji tak, by omijały fizyczne przeszkody, znajdujące się na terenie inwestycji.

Ogromną przewagę terenów pokopalnianych stanowi ich równa powierzchnia. Przygotowanie gruntu do pełnienia kolejnych, po wydobywaniu surowców, funkcji zakłada zasypanie wyrobiska górniczego i jego zagęszczenie – dzięki uzyskanemu efektowi wbijane systemy montażowe gwarantują idealną ekspozycję modułów na promienie słoneczne.

Ze względu na charakterystykę materiału wierzchniego, którym zasypano wyrobisko, na obszarach rekultywowanych nie występują także żadne formy roślinności. Wybierając tego rodzaju tereny pod fotowoltaikę, unikamy zjawiska zacienienia modułów przez znajdujące się w pobliżu instalacji drzewa czy krzewy.

Okazuje się jednak, że budowa farmy PV na terenach rekultywowanych może przysparzać niemałych trudności. W tym przypadku warto brać pod uwagę poziom zagęszczenia gruntu, który na obszarze całej inwestycji może się znacząco różnić.

Rozwiązaniem oferowanym przez zespół Energy5 jest przeprowadzenie prób wyrywania pali konstrukcyjnych, określających siłę, potrzebną do wyrwania z ziemi elementów wbijanych. Koniecznością może okazać się także zlecenie wykonania badań geotechnicznych – w celu usprawnienia całego procesu specjaliści Energy5 we wszystkich tych aspektach oferują niezbędne wsparcie.

Dzięki otrzymanym raportom projektanci dostosowują systemy do konkretnych wymagań gruntowych, które mogą wiązać się z wbijaniem profili na większą głębokość lub też z wykorzystaniem konstrukcji mocowanych mechanicznie przy użyciu płyt drogowych MON.

Farma fotowoltaiczna o mocy 4 MW

Spółka Energy5 zaprojektowała, wyprodukowała i dostarczyła systemy naziemne przygotowane pod montaż modułów PV w orientacji poziomej, których łączna moc znamionowa wynosiła 4 MW. Projekt uwzględniał lokalizację elektrowni PV, w której obowiązują 1 strefa wiatru i 4 strefa śniegu (w związku z tym zastosowano płatwie z blachy o zwiększonym rozkroju). Po przeprowadzeniu koniecznych testów ujednolicono zlecenia produkcyjne i przyjęto głębokość wbicia profili wynoszącą 2,5 metra.

Systemy fotowoltaiczne Energy5 zostały przystosowane do modułów bifacjalnych – elementy konstrukcji zamontowano w rozstawie pozwalającym uniknąć zacieciania modułu dwustronnego – krokwie usytuowano bezpośrednio pod liniami half cut modułów oraz pod łączeniami poszczególnych paneli. Zastosowana do produkcji profili stal czarna pokryta innowacyjną powłoką metaliczną zapewnia konstrukcjom fotowoltaicznym świetną ochronę antykorozyjną, nawet w agresywnym środowisku o klasie korozyjnej C5.

 

Zarówno ukształtowanie terenu, jak i jego rozległa, równa powierzchnia, pozwoliły na zadbanie także o walory estetyczne inwestycji – ustawienie rzędów konstrukcji zaplanowano wzdłuż drogi dojazdowej.

Budowa elektrowni słonecznej jest rozwiązaniem, które stanowi realną odpowiedź na zwiększające się wciąż ceny energii elektrycznej. Korzystanie z zasobów, wyprodukowanych przez farmę fotowoltaiczną, to doskonała forma pokrycia zapotrzebowania energetycznego dużych spółek produkcyjnych, mogących uniezależnić się od trendów rynku energetycznego.

Energy5 jest wiodącym polskim producentem systemów mocowań do modułów fotowoltaicznych. Unikalne systemy naziemne, dachowe, elewacyjne oraz wiaty PV cenione są za ich wysoką trwałość i odporność korozyjną. Własny zakład produkcyjny, indywidualne podejście projektowe i rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe pozwoliły firmie zdobyć przewagę i zaufanie klientów na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jako jedyna na polskim rynku posiada wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej Krajową Ocenę Techniczną, na podstawie której deklaruje właściwości użytkowe wyrobów.

www.energy5.pl

Energy5 – materiał sponsorowany