Inwestycje w fotowoltaikę – czy nadal warto i jak to zrobić krok po kroku

Inwestycje w fotowoltaikę – czy nadal warto i jak to zrobić krok po kroku
andreas160578/Pixabay

Szkolenie i warsztaty on-line
„Inwestycje w fotowoltaikę – czy nadal warto i jak to zrobić krok po kroku”
21 października 2022 r.

Warsztaty skierowane do wszystkich podmiotów gospodarczych, miast i gmin zamierzających wytwarzać energię z instalacji/farm fotowoltaicznych zarówno na potrzeby własne (prosument) jak i w celu odsprzedaży, również bez inwestowania własnych środków finansowych. Powyższe jest niezwykle istotne przy braku płynności finansowej wynikającej z drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw.

Program:
 

8.30-9.00 Logowanie uczestników

REKLAMA

9.00-10.15 Uwarunkowania prawne budowy instalacji/farmy PV
– Przepisy prawa w zakresie inwestycji w fotowoltaikę (PV) w Polsce;
– Krajowe regulacje prawne i zmiany przepisów w zakresie inwestowania w odnawialne źródła energii, w szczególności w fotowoltaikę;
– Przyszłość fotowoltaiki w Polsce pod kątem zmieniających się regulacji prawnych (linia bezpośrednia).

10.15-11.15 Rodzaje instalacji fotowoltaicznych
– Instalacje  off-site – opis, charakterystyka;
– Instalacje on-site – opis, charakterystyka;
– Instalacje prosumenckie – opis, charakterystyka;
– Uregulowania prawne i regulacyjne poszczególnych rozwiązań.

11.15-11.30 Przerwa

11.30-13.30 Proces inwestycyjny w farmy fotowoltaiczne
– Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing);
Rozwiązanie nr 1: nie wymagające zaangażowania środków własnych i/lub obcych. 
Finansowanie 100% wartości inwestycji przez fundusz finansujący projekty kompleksowej transformacji energetycznej podmiotów zainteresowanych m.in. niższymi kosztami energii elektrycznej, zmniejszaniem śladu węglowego. Korzyści płynące z  kompleksowej obsługi w  zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej poprzez określenie korzyści, projekt techniczny, finansowanie 100% wartości projektu, kompleksową realizację celem czerpania korzyści przez beneficjenta;
Rozwiązanie nr 2: wymagające zaangażowania środków własnych i/lub obcych. Niezbędne decyzje i orientacyjny czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy). Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie). Pozwolenie na budowę, koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (kto i w jakim terminie musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).

13.30-13.40 Przerwa

REKLAMA

13.40-15.10 Instalacje/farmy fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej
– Analiza inwestycyjna opcji nr 1 i opcji nr 2;
– Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument biznesowy);
– Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o umowy PPA;
– Prosument przed i po zmianach systemu rozliczeń (net-billing).

15.10-16.00 Podsumowanie, zakończenie warsztatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań na żywo.
*możliwość zadawania pytań do 2 tygodni po szkoleniu

Warsztaty prowadzą praktycy:

Joanna Grabowska – ekonomista, MBA Energetyka.

Były długoletni pracownik URE, obecnie ekspert w branży elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowej. Doradca w zakresie  inwestycji w instalacje/farmy PV/wymianę oświetlenia LED/budowę  źródeł CHP na terenach i obiektach należących zarówno do przedsiębiorstw, jak i miast i gmin. Współpracuje w powyższym zakresie z wieloma przedsiębiorstwami, miastami  i gminami z terenu całej Polski.
 
Kacper Grabowski – prawnik, certyfikowany doradca finansowy.
Partner europejskiego funduszu finansującego projekty kompleksowej transformacji energetycznej podmiotów zainteresowanych m.in. niższymi kosztami energii elektrycznej, zmniejszaniem śladu węglowego, uczestnictwem w polityce klimatycznej UE i PL.

Więcej szczegółów>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany