Nowe dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników

Nowe dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników
Stilo Energy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępni dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które będzie można przeznaczyć na uruchomienie instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych.

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany zgłoszone przez polski rząd w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zatwierdzone zmiany zakładają wprowadzenie w ramach PROW 2014–2020 dodatkowego obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

REKLAMA

Dofinansowanie ma być udzielane na inwestycje poprawiające wyniki gospodarstw rolnych. Beneficjentami mogą być rolnicy prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych.

Maksymalna wysokość wsparcia dla pojedynczego gospodarstwa rolnego może wynieść 150 tys. zł.

Dofinansowanie będzie mogło pokryć do 60 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku wniosków składanych przez młodych rolników i inwestycji zbiorowych, a także do 50 proc. kosztów w przypadku pozostałych inwestycji (nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych).

 

Wspierane będą inwestycje zakładające produkcję energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy do 50 kW i gromadzenie jej w magazynach energii.

Energia wyprodukowana z fotowoltaiki powinna być zużywana do obsługi urządzeń w gospodarstwie rolnym, zasilając np. system oświetlenia czy wentylację.

REKLAMA

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć także na montaż inteligentnych systemów zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła.

We wniosku o dofinansowanie będzie można uwzględnić pompę ciepła, jeśli będzie ona stanowić integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego.

Dofinansowanie nie tylko na instalację

Wsparcie będzie mogło objąć nie tylko koszty montażu instalacji, ale także koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, a także koszty doradztwa – w tym obejmującego wykonanie studium wykonalności.

Koszty kwalifikowane będą mogły objąć także zakup oprogramowania komputerowego, patentów, licencji czy praw autorskich związanych z inwestycją.

Nabór wniosków o dofinansowanie z obszaru F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” z PROW 2014–2020 zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wyższe dofinansowanie

Oprócz zmian polegających na dodaniu w PROW 2014–2020 obszaru F Komisja Europejska zatwierdziła także m.in. zmiany w operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, w ramach której wsparcie jest przyznawane w szczególności na inwestycje związane z budową, przebudową, modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej, zakupem maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej oraz budową lub zakupem elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Zwiększone zostaną kwoty pomocy z 900 tys. zł do 1 mln zł (obszar A), a także z 500 tys. zł do 600 tys. zł (obszary B–D), przy czym wsparcie na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, a także magazynów, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, nie będzie mogło przekroczyć 250 tys. zł.

Resort rolnictwa podkreśla, że podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.