W październiku prosumenci dostaną mniej za energię

W październiku prosumenci dostaną mniej za energię
Gramwzielone.pl (C)

Cena przyjęta do rozliczeń w net-billingu za nadwyżki energii wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji w tym miesiącu będzie niższa od ceny za energię wytworzoną przez prosumentów we wrześniu. To jednak nadal wysoka wartość, która zapewnia relatywnie szybki okres zwrotu z inwestycji w prosumencką fotowoltaikę.

Dla prosumentów, którzy rozliczają nadwyżki energii wprowadzonej do sieci w systemie net-billingu, kluczowa dla opłacalności takiej działalności jest tzw. rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm). Podaje ją co miesiąc Operator Informacji Rynku Energii (OIRE), którego zadania wypełnia operator krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Ceny od czerwca o września

REKLAMA

Pierwszą miesięczną cenę energii w ramach indeksu RCEm Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały za czerwiec br. – po tej cenie powinna zostać rozliczona energią wprowadzona do sieci przez prosumentów w lipcu. Tamta cena wyniosła początkowo 659,29 zł/MWh, jednak później została dwukrotnie skorygowana – najpierw została pomniejszona o 1,69 zł/MWh, a ostatnia korekta wyniosła +1,22 zł/MWh, co zwiększyło RCEm za czerwiec do 656,04 zł/MWh.

Miesięczna cena energii elektrycznej za lipiec – stosowana do rozliczeń w net-billingu za energię wprowadzona do sieci w sierpniu – wyniosła 799,79 zł/MWh, a po nieznacznej korekcie spadła do 796,27 zł/MWh.

W kolejnym miesiącu – we wrześniu – wynagrodzenie dla prosumentów rozliczających się w net-billingu wyraźnie wzrosło. Wyniosło 1023,42 zł/MWh, po czym w wyniku korekty zostało zmniejszone o 0,43 zł/MWh.

 

Najnowsza stawka

Teraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały, że indeks RCEm za wrzesień wyniósł 711,92 zł/MWh, co oznacza, że taka stawka będzie przyjmowana dla energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów w październiku.

Z net-billingu mogą korzystać prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku. Prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie do końca marca, mogą być objęci systemem opustów.

Jednak osoby objęte wcześniej opustami mają prawo do przejścia na system net-billingu (przejście prosumenta z opustów na net-billing uprawnia do otrzymania wyższej dotacji na instalację domowych urządzeń energetycznych w czwartej edycji programu Mój Prąd).

Rozliczenia zgodnie z ceną RCEm w net-billingu są prowadzone od początku lipca. Osoby objęte net-billingiem w okresie od kwietnia do lipca tymczasowo były rozliczane jeszcze na starych zasadach w systemie opustów.

REKLAMA

Gwarantowana wartość energii

Prosumentom korzystającym z net-billingu przysługuje wsparcie w postaci gwarantowanej wartości energii zgodnie z indeksem RCEm na 15 lat, czyli w takim samym okresie jak prosumentom rozliczającym się w systemie opustów.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w
poszczególnych miastach:

15-letni okres wsparcia przysługujący prosumentom objętych net-billingiem ewentualnie zostanie pomniejszony o czas, w którym prosument rozliczający się w net-billingu korzystał wcześniej z rozliczeń w systemie opustów.

Od połowy 2024 roku podstawą rozliczeń w net-billingu nie będzie dłużej RCEm, ale stanie się nią średnia cena godzinowa.  

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.