Źródła finansowania instalacji fotowoltaiczych – szkolenie

Źródła finansowania instalacji fotowoltaiczych – szkolenie
Henri Sivonen/flicr c.c.

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty praktyczne on-line: „Źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych”, które odbędą się 24 listopada 2022 r. Szkolenie poprowadzą praktycy: Joanna Grabowska, ekonomista oraz Kacper Grabowski, prawnik, certyfikowany doradca finansowy.

Szkolenie i warsztaty on-line
Źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych”
24 listopada 2022 r.

Warsztaty są skierowane do wszystkich podmiotów gospodarczych, miast i gmin zamierzających wytwarzać energię z instalacji/farm fotowoltaicznych – zarówno na potrzeby własne (prosument) jak i w celu odsprzedaży, również bez inwestowania własnych środków finansowych. Jest to niezwykle istotne przy braku płynności finansowej wynikającej z drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej i paliw.

REKLAMA

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-10.00 Uwarunkowania prawne budowy instalacji/farmy PV
– Przepisy prawa w zakresie inwestycji w fotowoltaikę (PV) w Polsce – zarys
– Przyszłość fotowoltaiki w Polsce pod kątem zmieniających się regulacji prawnych (linia bezpośrednia, prosument zbiorowy, prosument wirtualny)

10.00-12.30 Źródła finansowania instalacji fotowoltaicznych
– Rozwiązanie nr 1: nie wymagające zaangażowania środków własnych i/lub obcych. Finansowanie 100% wartości inwestycji przez fundusz finansujący projekty kompleksowej transformacji energetycznej podmiotów zainteresowanych m.in. niższymi kosztami energii elektrycznej, zmniejszaniem śladu węglowego. Korzyści płynące z kompleksowej obsługi w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej  poprzez określenie jej zalet; projekt techniczny; finansowanie 100% wartości projektu; kompleksowa realizacja. Korzyści w długookresowym horyzoncie czasowym pod kątem warunków makroekonomicznych  (dwucyfrowa inflacja, brak środków unijnych). 
– Rozwiązanie nr 2: wymagające zaangażowania środków własnych i/lub obcych. Plan modernizacji i rozwoju w przypadku przedsiębiorstw regulowanych. Niezbędne decyzje i orientacyjny czas ich uzyskania. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej (kiedy powstaje obowiązek jej uzyskania).

12.30-12.45 Przerwa

12.45-14.30 Instalacje/farmy fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej – analiza ekonomiczna 
– Analiza inwestycyjna rozwiązania nr 1 i nr 2 – okres zwrotu inwestycji w zależności od źródła jej finansowania;
– Analiza rentowności rozwiązania nr 1 i nr 2  pod kątem wielkości inwestycji (mikro, mała instalacja, farma) oraz jej charakteru (autokonsumpcja, sprzedaż
całości lub części wyprodukowanej);     
– Prosument przed i po zmianach systemu rozliczeń (net-billing);
– Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument biznesowy);
– Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych na podstawie umów PPA – stan obecny i przyszłość.

REKLAMA

14.30-15.00 Możliwość zadawania pytań, indywidualne konsultacje i zakończenie spotkania.

*możliwość zadawania pytań do 2 tygodni po szkoleniu

Warsztaty prowadzą praktycy:
Joanna Grabowska – ekonomista, MBA Energetyka.
Były długoletni pracownik URE, obecnie ekspert w branży elektroenergetycznej,  ciepłowniczej i gazowej. Doradca w zakresie  inwestycji w  instalacje/farmy PV/ wymianę oświetlenia LED/ budowę źródeł CHP na terenach i obiektach należących do przedsiębiorstw, jak i miast oraz gmin. Współpracuje w tym zakresie z wieloma przedsiębiorstwami, miastami  i gminami z terenu całej Polski.
 
Kacper Grabowski – prawnik, certyfikowany doradca finansowy.
Partner europejskiego funduszu finansującego projekty kompleksowej transformacji energetycznej podmiotów zainteresowanych m.in. niższymi kosztami energii elektrycznej, zmniejszaniem śladu węglowego, uczestnictwem w polityce klimatycznej UE i PL.

Szczegóły>>

Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja:

EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany