Columbus spłaca zadłużenie

Columbus spłaca zadłużenie
Dawid Zieliński

Jeden z liderów krajowego rynku fotowoltaicznego Columbus Energy spłaca kolejne zobowiązania kredytowe. Suma kredytów, które w ostatnich tygodniach spłaciła spółka, wynosi niemal 115 mln zł. Pozostałe zadłużenie Columbus chce uregulować pod koniec pierwszego półrocza br.

Columbus Energy spłaca kredyty dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych. 23 grudnia ubiegłego roku spółka poinformowała o sprzedaży na rzecz grupy Engie spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW za cenę około 97,6 mln euro, która zostanie powiększona o udział w zyskach tych farm do końca 2026 roku. Sprzedaż ma być realizowana w transzach, a zamknięcie całej transakcji planowane jest do końca pierwszego półrocza 2023 roku. 

Jednocześnie podpisano umowy przyrzeczone dotyczące sprzedaży pierwszej transzy spółek posiadających projekty o łącznej mocy ponad 32 MW i wartości około 143 mln zł wraz z subrogacją zobowiązań na kwotę około 108 mln zł.

REKLAMA

Columbus zaznaczył, że te środki przeznaczy na spłatę finansowania wykorzystywanego do celów inwestycji tych spółek.

Kredyt inwestycyjny

Dzięki transakcji Columbus jeszcze w grudniu spłacił cały kredyt inwestycyjny przyznany przez mBank w kwocie 105,7 mln zł wraz z należnymi odsetkami, kosztami i opłatami.

Spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego podkreśliła, że spłata nastąpiła przed terminem wymagalności – w konsekwencji transakcji sprzedaży spółek, które były współkredytobiorcami tego finansowania, realizujących inwestycje farm fotowoltaicznych o mocy ponad 32 MW.

REKLAMA

 

W ubiegłym tygodniu spółki zależne Columbus spłaciły kolejne zobowiązania kredytowe wobec instytucji bankowych w kwocie 8,9 mln zł, zaciągniętych w celu finansowania podatku VAT w ramach inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych. Jednocześnie z uwagi na dokonanie spłat zostały wydane dyspozycje zamknięcia umów kredytowych.

Pozostałe zobowiązania finansowe

Po spłacie kolejnych kredytów Columbus ma jeszcze zobowiązania kredytowe wobec instytucji bankowych w kwocie 25 mln zł. Spółka deklaruje, że zostaną one w całości spłacone do 23 czerwca 2023 roku.

Na razie Columbus nie przedstawił jeszcze wyników finansowych za ostatni kwartał i cały 2022 rok. W trzecim kwartale ub.r. spółka miała 143,6 mln zł przychodów wobec 94,4 mln zł przychodów w drugim kwartale oraz 225,2 mln zł w pierwszym kwartale zeszłego roku.

Pierwsze trzy kwartały 2022 roku Columbus zakończył stratą netto, która wynosiła kolejno 14,1 mln zł, 41,6 mln zł oraz 22,4 mln zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.