Kolejna dotacja na farmę fotowoltaiczną w Wielkopolsce

Kolejna dotacja na farmę fotowoltaiczną w Wielkopolsce
Solon press

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał dotację na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Ostrzeszów. 

Farma fotowoltaiczna w Ostrzeszowie będzie się składać z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MWp. Inwestorem jest firma International Company sp. z o.o. 

Wartość dofinansowania przyznanego przez poznański WFOŚiGW na realizację tej inwestycji wynosi 4,58 mln zł. 

REKLAMA

Unijne dofinansowanie zostanie udostępnione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. wielkopolskiego na lata 2007-2014, Działanie 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii” w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze”. 

W maju br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisano umowę na dofinansowanie innej farmy fotowoltaicznej, która ma powstać w regionie Ostrzeszowa. W tym wypadku inwestorem jest firma Biogazownia Ostrzeszów. Instalacja o mocy 2 MWp ma powstać w położonej w gminie Ostrzeszów miejscowości Rojów. Całkowita wartość tego projektu to prawie 17,5 mln zł, a przyznana kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi ponad 8,5 mln zł.

REKLAMA

Wcześniej WFOŚiGW w Poznaniu przyznał dotację na budowę farmy fotowoltaicznej w miejscowości Słonawy, w gm. Oborniki Wielkopolskie. Pisaliśmy na ten temat na Gramwzielone.pl w artykule: Powstanie pierwsza farma fotowoltaiczna w Wielkopolsce.

Poznański WFOŚiGW w tym roku przyznał też dotację na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Wichertów w gminie Przykona. Beneficjent – firma Enwich sp. z o.o. – otrzyma na ten cel dotację w wysokości 4,1 mln zł. Całkowity koszt projektu szacuje się na 8,5 mln zł. 

Unijna dotacja z RPO dla woj. wielkopolskiego została też przyznana firmie POZBUD T&R S.A., która chce zrealizować na terenie swojego zakładu produkcyjnego w Słonawach instalację fotowoltaiczną o mocy 300 kW. Wartość dotacji to 1,25 mln zł, a całkowity koszt projektu wynosi 3 mln zł. 

Kolejnym beneficjentem unijnej dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznej z RPO dla Wielkopolski jest firma Eureka Technology Park Sp. z o.o, która zbuduje system fotowoltaiczny o mocy 100 kW na terenie parku naukowo-technologicznego Eureka Technology Park w Dąbrowie k. Poznania. Inwestor otrzyma na ten cel unijną dotację w wysokości 700 tys. zł, co stanowi ok 70% wartości projektu. 

gramwzielone.pl