Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych. Mikro i małe instalacje PV a podatek VAT

Opodatkowanie instalacji fotowoltaicznych. Mikro i małe instalacje PV a podatek VAT
Yingli Green press

W obecnym stanie prawnym dotyczącym rozliczania przychodów generowanych poprzez odnawialne źródła energii pojawia się zasadnicze pytanie odnośnie sposobu rozliczenia takiej sprzedaży dla celów podatku VAT – pisze Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o.

W szczególności, trzeba się zastanowić, kiedy podmiot produkujący energię elektryczną ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT i tym samym odprowadzania podatku do urzędu skarbowego. Ta kwestia jest szczególnie ważna dla podmiotów posiadających mikro oraz małe instalacje produkujące relatywnie niewielkie ilości energii.

Jak wskazuje Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca podatkowy, Partner w kancelarii Advicero Tax, ustawodawca dzieli podmioty produkujące energię elektryczną na prosumentów oraz firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

REKLAMA
REKLAMA

Najistotniejszy w prezentowanym podziale jest fakt, że podmioty z pierwszej grupy nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności, o ile energia przez nich sprzedawana pochodzi z systemów o mocy do 40 kWe. Dodatkowo, na mocy obecnych przepisów, jeżeli ich przychody nie przekroczą poziomu 150 tys. zł w skali roku, nie mają oni obowiązku rejestrować się jako podatnicy VAT.

Konsekwencją takiego rozwiązania jest brak obowiązku wystawiania przez prosumentów odbiorcom energii faktur VAT (choć nowelizacja ustawy wprowadziła taką możliwość), a co za tym idzie nie mają oni obowiązku odprowadzania podatku do urzędu skarbowego.

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Doradca podatkowy, Partner w Advicero Tax Sp. z o.o. / www.advicero.eu