Hiszpański rząd chce opodatkować prosumentów

Hiszpański rząd chce opodatkować prosumentów
Foto. Possible, flickr cc

Hiszpania chce wprowadzić kolejne obciążenia uderzające w rodzimą branżę energii odnawialnej. Tym razem Madryt przygotował prawo, które ma na celu opodatkowanie produkcji energii na włąsny użytek z małych systemów fotowoltaicznych, których właściciele chcą zwiększyć konsumpcję własną wykorzystując domowe magazyny energii.

W regulacjach przygotowanych przez hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu, Energii i Turystyki proponuje się wprowadzenie opłaty od korzystania z domowych systemów fotowoltaicznych o mocy do 15 kW wykorzystujących domowe magazyny energii i podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Opłata ma nie obejmować off-gridowych systemów PV.

Jak podaje hiszpański dziennik El Pais, wysokość opłaty ma być uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej i ma wynosić od 8,9 do 15,3 euro/kW.

REKLAMA

Nowe regulacje mają mieć retrospektywny charakter i zakładają ograniczenie możliwości wykorzystania systemów fotowoltaicznych do produkcji energii na własny użytek do mocy 100 kW. W przypadku niespełnienia tego warunku, właścicielom większych instalacji grozi kara, której wysokość może wynieść nawet 60 mln euro, co jest sumą dwukrotnie wyższą niż kary grożące za emitowanie odpadów promieniotwórczych.

El Pais ocenia, że nowe prawo ma zniechęcić do produkcji energii na własny użytek, co jest sprzeczne z regulacjami wdrażanymi przez inne kraje, takie jak Niemcy, które zachęcają do autokonsumpcji energii z OZE poprzez promowanie systemów magazynowania energii.

REKLAMA

Dziennik dodaje, że nowe prawo ma też uniemożliwić osiąganie zysków ze sprzedaży nadwyżek nieskonsumowanej energii.

Hiszpańskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej Union Espanola Foltovoltaico (UNEF) ocenia, że w Hiszpanii działa obecnie około 100 MW systemów fotowoltaicznych, z których energia jest wykorzystywana na użytek własny, a potencjalne zyski dla budżetu Hiszpanii z wprowadzenia podatku od produkcji energii na własny użytek z wykorzystaniem magazynów energii UNEF w przypadku wolumenu 200 MW ocenia na ok. 6 mln euro.

W efekcie regulacji ograniczających możliwość budowy nowych instalacji fotowoltaicznych, w ubiegłym roku w Hiszpanii zamontowano tylko 22 MW tego rodzaju systemów.

El Pais przypomina, że wcześniejsze skargi branży fotowoltaicznej na retrospektywne cięcia dopłat i podatki dla producentów energii z PV zostały odrzucone prze hiszpański sąd konstytucyjny, który orzekł, że nie zagrażają one bezpieczeństwu inwestycji i usprawiedliwia je konieczność redukcji deficytu hiszpańskiego sektora energetycznego wynikającego z różnicy cen energii oraz określonych przez rząd taryf za energię dla odbiorców końcowych. 

gramwzielone.pl