GE uruchamia w Berlinie innowacyjną elektrownię hybrydową

GE uruchamia w Berlinie innowacyjną elektrownię hybrydową
Fot. GE

Decentralizacja jest dziś globalnym trendem w energetyce. Przemysł, dostawcy energii, miasta oraz ośrodki medyczne poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprostać gospodarczym i środowiskowym wyzwaniom transformacji energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnych dostaw energii. Przyszłość należeć będzie do zdecentralizowanych źródeł, które wytwarzają energię na miejscu jej zużycia, są przyjazne środowisku, elastycznie reagują na zmiany w zapotrzebowaniu na energię i pozostają przy tym opłacalne – czytamy w komunikacie GE.

W odpowiedzi na te wyzwania GE stworzyło koncepcję elektrowni hybrydowej. Rozwiązanie zostało właśnie wdrożone w zakładach GE Power Conversion w Berlinie. Na całość systemu składają się panele fotowoltaiczne o mocy 600 kW, technologia kogeneracyjna w postaci elastycznych silników Jenbacher o mocy 400 kW oraz innowacyjne rozwiązania umożliwiające magazynowanie energii w akumulatorach. Optymalny poziom zapotrzebowania na energię zapewni inteligentny system zarządzania energią.

Elektrownia hybrydowa = ograniczenie emisji CO2, większa efektywność energetyczna i niższe koszty

REKLAMA

– Rozwiązania, w których współpracują technologie odnawialne i konwencjonalne coraz częściej pojawiają się w wielu krajach. Przykładowo, dzięki współpracy farm wiatrowych i elastycznych elektrociepłowni wyposażonych w zbiorniki ciepła można uniknąć niepotrzebnych wyłączeń farm wiatrowych w dolinach zapotrzebowania, dostarczając jednocześnie tańszą energię cieplną i elektryczną konsumentom. Pojawiają się też projekty, gdzie przemysł ciężki wykorzystuje OZE do produkcji energii na potrzeby własne, np. energię słoneczną w instalacji przetwarzania ropy naftowej – mówi Izabela Kielichowska, dyrektor ds. polityki energetycznej w GE.

REKLAMA

– W Polsce istnieje znaczący, choć niedostrzegany potencjał dla rozwiązań hybrydowych, które przyniosłyby korzyści nie tylko operatorom współpracujących instalacji, ale przede wszystkim konsumentom ciepła i energii elektrycznej, eliminując jednocześnie ryzyko niezbilansowania systemu – dodaje Izabela Kielichowska.

Innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach inicjatywy OneGE. Jej partnerami są GE Energy Management, GE Distributed Power oraz BLS Energieplan, spółka zależna GE mająca siedzibę w Berlinie. Pionierska koncepcja elektrowni hybrydowej stanowi nowość w obszarze rozwiązań dla energetyki zdecentralizowanej. GE stworzyło rozwiązanie wraz z partnerami projektu Kofler Energies i BELECTRIC pracując w ramach procesu o nazwie FastWorks. System zaopatruje w energię zakłady produkcyjne GE Power Conversion, jednak w okresach, gdy jej sprzedaż jest najbardziej opłacalna, energia może zostać wysłana bezpośrednio do sieci. W zależności od potrzeb zasilanego obiektu moc elektrowni będzie mogła zostać zwiększona dzięki zastosowaniu większych generatorów.

– W przyszłości realizowanie dostaw energii wymagać będzie mechanizmu synchronizowania konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, to samo dotyczy wytwarzania i zużycia energii. Zaprezentowane przez nas rozwiązanie jest odpowiedzią na to wyzwanie – powiedział Stephan Reimelt, prezes i dyrektor generalny GE w Europie i dyrektor generalny GE w Niemczech.

GE