PSES: profil popytu na energię zbliżony do produkcji z PV

PSES: profil popytu na energię zbliżony do produkcji z PV
Foto. Q Cells

Prezentujemy oświadczenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (PSES) w związku z ostatnimi ograniczeniami w dostawach energii w polskim systemie elektroenergetycznym. 

Oświadczenie PSES: Energetyka słoneczna lekarstwem na ograniczenie dostaw energii elektrycznej

W świetle wydarzeń ostatnich dni tj. ograniczenia dostaw energii elektrycznej przez operatora sieci przesyłowych, spółkę Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jak również przyjęcie przez Radę Ministrów Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nasuwa się pytanie, w jaki sposób uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości? Odpowiedź wydaje się być prosta – zwiększyć udział instalacji słonecznych (fotowoltaicznych) w produkcji energii elektrycznej w ramach koszyka odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA
REKLAMA

  • Energia elektryczna ze słońca jest produkowana dokładnie w godzinach, kiedy ją potrzebujemy (w przeciwieństwie do produkcji energii z wiatru, która jest produkowana w godzinach kiedy popyt na energię spada) – zakłady przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej posiadają profil zapotrzebowania na energię elektryczną o kształcie bardzo zbliżonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki; w ten sposób godziny letniego szczytu konsumpcji pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji z PV tj. pomiędzy 10.00 a 17.00, czyli w czasie, w którym PSE wprowadziło ograniczenia w dostawach energii. Według ekspertów obecnie w polskim systemie energetycznym potrzeba 1-2 GW mocy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.  Przy zrównoważonym rozwoju rozproszonych elektrowni PV w postaci przydomowych mikroinstalacji oraz małych i średnich instalacji o mocy do 1MW, lokalizowanych na terenie całego kraju, energetyka słoneczna jest w stanie wypełnić lukę systemową w ciągu maksymalnie 2-3 lat. Dodatkowo jest to dużo tańsze rozwiązanie niż wypełnianie całej luki za pomocą turbin gazowych, które powinny być wyłącznie dopełnieniem do energetyki słonecznej.
  • Odciążenie sieci przesyłowych – upały mają negatywny wpływ na funkcjonowanie wyeksploatowanych sieci przesyłowych w Polsce powodując ich przeciążenie i tym samym ograniczenie w dostawach prądu. Charakterystyka generacji rozproszonej w źródłach fotowoltaicznych polegająca na ich współpracy z siecią dystrybucyjną lub bezpośrednim zasilaniu  odbiorców powoduje, że większość  wyprodukowanej energii w takich instalacjach jest konsumowana na bieżąco, ograniczając w ten sposób straty w sieciach przesyłowych, jak również koszty wynikające z konieczności ich modernizacji.

Mamy nadzieję, że zaistniała sytuacja na rynku energii będzie pretekstem do głębszej refleksji na temat wykorzystania energetyki słonecznej jako źródła zapewniającego dywersyfikację źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne w skali nie tylko lokalnej, ale i regionalnej, a nawet w perspektywie długookresowej, w skali krajowej. Aktualna strategia koncentracji wyłącznie na energii wiatrowej w ramach OZE pokazała jak błędne jest budowanie monolitycznej struktury produkcji energii. 

Biorąc pod uwagę, że obecne ograniczenie dostaw energii elektrycznej nie jest zjawiskiem jednorazowym i jego wystąpienie jest nieuniknione w kolejnych latach ze względu na przestarzałe konwencjonalne bloki energetyczne, stale zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną (szczególnie w szczycie letnim) jak również rosnące temperatury będące efektem zmian klimatycznych oraz uwzględniając znaczny spadek kosztów technologii fotowoltaicznych, wdrażanie i promocja rozproszonych instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną powinno być naturalnym kierunkiem rozwoju polskiego systemu energetycznego.  

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej