Jaki kolektor wybrać?

Obecnie, w dobie nieustannie wzrastających cen za energię konwencjonalną, obserwuje się {więcej}coraz większe zainteresowanie społeczeństwa słoneczną techniką grzewczą. Dużą szansą na powiększenie udziału tego ekologicznego źródła w globalnej produkcji energii stwarzają dotacje na zakup i montaż instalacji słonecznych.

W Polsce zrealizowano już wiele programów dofinansowań dużych inwestycji, m.in. w ramach środków Ekofunduszu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Realizowane obecnie oraz nowopowstające programy wymagają znacznego dopracowania, szczególnie w zakresie uproszczenia i ujednolicenia kryteriów udzielania wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do inwestycji z kolektorami słonecznymi.

Z pewnością pozytywnym aspektem jest fakt większego niż dotychczas ukierunkowania programów dofinansowań na małe inwestycje w domach jednorodzinnych. Przykładem może służyć realizowany aktualnie na terenie 30 gmin powiatu śląskiego Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). Według szacunkowych danych Instytutu Energii Odnawialnej, przez najbliższe 3 lata na dofinansowanie instalacji słonecznych zostanie przekazane, głównie ze środków krajowych, ok. 280 mln zł.

REKLAMA

Niezależnie od poziomu dotacji, niezmiennie aktualne pozostaje pytanie jaki kolektor wybrać. Oferta tego typu urządzeń na polskim rynku jest niezwykle bogata. Zawiera w sobie zarówno kolektory płaskie jak i kolektory rurowe, z dość znacznym udziałem tego drugiego rodzaju, czego nie obserwuje się w innych krajach Europy.

Jako najstarsza firma produkująca kolektory słoneczne w Polsce, posiadamy bardzo duże doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu tych urządzeń. Zarówno kolektory płaskie cieczowe, jaki i kolektory rurowe naszej produkcji odznaczają się parametrami, których należy oczekiwać od najdoskonalszych produktów obecnych na rynku.

Na bazie naszych doświadczeń został stworzony płaski kolektor cieczowy KS2000, który obecnie oferowany jest w dwóch wariantach- z pokryciem czarny chrom oraz z pokryciem TiNOX.

Hewalex

Kolektor HEWALEX KS2000 TLP

Jesteśmy jedną z nielicznych w Europie firm, która prowadzi produkcję kolektorów z absorberem pokrytym czarnym chromem. Cechą charakterystyczną tego wysokoselektywnego pokrycia jest niezmienna w czasie trwałość parametrów i żywotność, nieporównywalna z żadną inną powłoką. Zarówno TiNOX jak i czarny chrom są powłokami wysokoselektywnymi i charakteryzują się podobnym, wysokim współczynnikiem absorbcji na poziomie 95%±2 procent, przy tylko nieco wyższej (około 5%) emisji powłoki czarnego chromu. Ponadto, obydwa modele absorbera wykonane są w technologii trwałego łączenia, poprzez wykorzystanie techniki zgrzewania ultradźwiękowego, w czym firmaHEWLALEX była prekursorem na rynku polskim.

Niezależnie od rodzaju powłoki absorbcyjnej, obydwa modele kolektora charakteryzują się wysokim rocznym wskaźnikiem uzysku energetycznego z 1 m2 powierzchni czynnej kolektora, przewyższając pod tym względem nawet wiele dostępnych na rynku kolektorów próżniowych.

W tym miejscu należy wskazać na stosowane niezmienne od lat absorbery w układzie harfowym, czyli składające się z ułożonych równolegle wzdłuż absorbera cienkich rurek, połączonych dwiema rurami zbiorczymi. Konfiguracja ta zapewnia prawidłowy odbiór ciepła z powierzchni kolektora, przy wykazywanych wielokrotnie niższych oporach hydraulicznych, niż w przypadku absorbera meandrowego. Wpływa to znacząco na zwiększenie oszczędności instalacji, poprzez mniejsze zużycie prądu do napędu pompy obiegowej. Często prezentowane teorie o wyższości kolektora z absorberem meandrowym nad harfowym są tylko sposobem prowadzenia polityki marketingowej bez żadnego poważnego uzasadnienia technicznego.

Takie zabiegi są często przyczyną powstawania nieuczciwej konkurencji podczas przeprowadzania postępowań przetargowych na wykonanie instalacji słonecznych. Miało to miejsce na przykład w gminie Szczawnica, gdzie we współfinansowanym ze środków publicznych przetargu na wykonanie 370 instalacji wybrano ofertę najdroższą, argumentując to jedynie posiadaniem przez kolektory meandrycznego absorbera.

Bardzo ważną cechą kolektorów płaskich firmy Hewalex jest ich odporność na wysoką temperaturę np. w przypadku wyłączania się pompy obiegowej, co jest najczęściej wynikiem braku odbioru ciepła z instalacji lub np. czasową przerwą w dostawach prądu. Dłuższy urlopowy okres nieobecności użytkownika nie stanowi tutaj żadnego problemu.

REKLAMA

HEWALEX

Schemat instalacji słonecznej HEWALEX do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Ta istotna cecha dotyczy również kolektora rurowego próżniowego KSR10 o bezpośrednim przepływie czynnika grzewczego przez kanały absorbera. Konstrukcja i sposób zabudowy kolektora nie narzucają żadnych wymagań co do konieczności stosowania takich zabezpieczeń jak UPS, zakrywania kolektorów czy też wymuszania ich dodatkowego schładzania.

Kolektor KSR10 samoczynnie opróżnia się w stanach zagrożenia przegrzewem, czyli np. w czasie braku prądu. Jest to cecha która w znakomity sposób wyróżnia nasze rozwiązanie w stosunku do innych oferowanych na rynku krajowym.  Sprawność optyczna kolektora KSR10 w odniesieniu do powierzchni absorbera wynosi 85%. Zgodnie z wynikami badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Instytucie SPF Rapperswil jest to kolektor o jednej z najwyższych wydajności energetycznych w odniesieniu do powierzchni absorbcyjnej, spośród wszystkich spotykanych obecnie kolektorów rurowych w Europie a także i na świecie.

HEWALEX

Kolektor rurowy KSR10

Kolektor rurowy w porównaniu do płaskiego nie odznacza się wyższym stopniem pochłaniania promieniowania słonecznego, które utrzymywane jest w obydwu przypadkach na podobnym poziomie, a jedynie wykazuje niższe straty cieplne. Z tej przyczyny roczne uzyski energetyczne z 1 m2 powierzchni kolektora KSR10 są o ok. 20% wyższe niż w przypadku takiej samej powierzchni kolektora KS2000. W sezonie letnim, czyli najbardziej istotnym z punktu wykorzystania energii słonecznej różnica ta nie przekracza kilku procent.

Należy wystrzegać się tutaj zbyt pochopnego wniosku o wyższości kolektora próżniowego nad płaskim kolektorem cieczowym, do czego bezpodstawnie namawiają dystrybutorzy tanich produktów. W większości typowych zastosowań, czyli do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a nawet wspomagania centralnego ogrzewania, zdecydowanie bardziej na znaczeniu zyskuje kolektor płaski. Charakteryzuje się długą żywotnością i odpornością mechaniczną hartowanej szyby płaskiej, w przeciwieństwie do niehartowanych i mniej odpornych rur szklanych kolektora próżniowego.

Inaczej też niż w przypadku kolektora rurowego, przy kolektorze płaskim istnieje możliwość łatwego usuwania śniegu z kolektora, co ma diametralne znaczenie przy pracy tych urządzeń w okresie zimy, szczególnie w naszej szerokości geograficznej.  Ponadto o wiele niższa cena za 1 mpowierzchni czynnej kolektora płaskiego wobec nieznacznej różnicy w uzyskach energetycznych sprawia, iż wybór kolektora rurowego próżniowego uzasadniony jest jedynie w niewielu przypadkach.

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z kolektorami słonecznymi pozostaje wiarygodne potwierdzenie spełniania kryteriów jakościowych i wydajnościowych, określonych normą przedmiotową. Obecnie istnieje tylko jeden certyfikat w pełni to potwierdzający, którym jest dokument Solar Keymark. W większości krajów Europy, poza Polską, jest on bezwzględnie wymagany przy kwalifikowaniu kolektora do udzielenia dofinansowań. Badanie na potrzeby tego certyfikatu wykonywane są w 16 europejskich laboratoriach badawczych. Niestety, żadne z polskich laboratoriów nie poddało się weryfikacji pod względem jakości swoich badań i nie posiada uprawnień do wykonywania badań w ramach systemu Solar Keymark.

Kolektory firmy HEWALEX spełniają wszystkie wymagania normy przedmiotowej w zakresie wydajności i jakości. Na tej podstawie uzyskały certyfikat Solar Keymark, uprawniający nas do sprzedaży tych produktu na terenie całej Europy oraz do kwalifikowania ich w niemal wszystkich programach dofinansowań.

Podsumowując wybór kolektora słonecznego odpowiedniego dla obszaru Polski należy stwierdzić, że poza szczególnymi przypadkami, najodpowiedniejszy w typowych zastosowaniach jest wysokowydajny, trwały i posiadający certyfikat Solar Keymark kolektor płaski.

 

Autor: Bartłomiej Kordek / Doradca Techniczny w firmie HEWALEX