Ruch "Więcej niż energia" udostępnił kalkulator fotowoltaiczny

Ruch "Więcej niż energia" udostępnił kalkulator fotowoltaiczny
Foto. wiecejnizenergia.pl

Na stronie internetowej ruchu „Więcej niż energia” udostępniono kalkulator umożliwiajacy oszacowanie opłacalności inwestycji w instalację PV. Jak informują autorzy kalkulatora, prezentowane narzędzie pozwoli usystematyzować dyskusję na temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. 

Wynik obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora ma pokazywać m.in. okres zwrotu, NPV czy pozwolić na porównanie różnic wydatków na zaspokojenie potrzeb na energię elektryczną sprzed i po inwestycji. „Więcej niż energia” zapewnia, że wszystkie te wartości uwzględniono w kalkulatorze i użytkownik może wyciągać na ich podstawie wnioski. Kalkulator pozwala też dostosowywać dane wejściowe: np. koszty, wartości taryf gwarantowanych czy wskaźników tzw. opustu.  

REKLAMA

Kalkulator ma ponadto umożliwić porównanie systemów wsparcia, które są przedmiotem debaty towarzyszącej pracom nad procedowaną w Sejmie nowelizacją ustawy o OZE, a więc taryfy gwarantowane (FiT), net-metering + FiT, zgodnie z interpretacją poprawki prosumenckiej, że taryfy przysługują tylko po zbilansowanej nadwyżce; pełny net-metering + FiT, gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie zwrot jednej kilowatogodziny dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, plus taryfę gwarantowaną za zbilansowaną nadwyżkę; pełny net-metering (+ 100 proc.), gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie zwrot jednej kilowatogodziny dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, plus wartość energii z rynku konkurencyjnego; a także pełny net-metering x współczynnik, czyli tzw. „opust”, gdzie za każdą wprowadzoną kilowatogodzinę prosument otrzymuje w bilansie rabat 70 proc. dla obu części zmiennych: energii elektrycznej i dystrybucji, bez możliwości odsprzedania nadwyżki po bilansie, czyli rozwiązanie postulowane przez rząd w nowelizacji ustawy o OZE. 

REKLAMA

Więcej informacji o kalkulatorze na stronach ruchu „Więcej niż energia”.

red. gramwzielone.pl