SolarWorld może zapłacić gigantyczne odszkodowanie

SolarWorld może zapłacić gigantyczne odszkodowanie
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Największy europejski producent ogniw i modułów fotowoltaicznych może być zmuszony do zapłaty odszkodowania, którego wartość wyceniono niemal na 800 mln dolarów. 

To efekt sprawy, która jest prowadzona w amerykańskich sądach na skutek wniosku złożonego przez Hemlock Semiconductor – największego amerykańskiego producenta krzemu wykorzystywanego m.in. do produkcji ogniw fotowoltaicznych.

Hemlock zawarł z SolarWorld Industries Sachsen GmbH (wcześniej Deutsche Solar GmbH) kontrakty, które zakładały naliczanie przez amerykańską firmę kar w przypadku nieodebrania określonej w umowie ilości towarów.  

REKLAMA

Hemlock domaga się, na skutek niewypełnienia zobowiązań kontraktowych przez spółkę należącą do grupy SolarWorld, odszkodowania, którego wartość szacuje się obecnie na 793,5 mln dolarów. 585 mln dolarów to pierwotna wartość naliczonych płatności, a pozostała kwota wynika z odsetek, które w skali roku wynoszą 12 proc.

REKLAMA

Niemieckie media podają, że tak wysokie odszkodowanie może przekraczać rezerwy będące w dyspozycji SolarWorld – szacowane na około 180 mln euro – i zagrozić tej firmie bankructwem.

Przychody SolarWorld w 2015 r. wyniosły 763 mln euro, co stanowiło 33-procentowy wzrost w porównaniu do danych za 2014 r. W wynikach niemieckiej firmy zwraca uwagę duży wzrost zysków. EBITDA SolarWorld za 2015 r. wyniosła 35 mln euro wobec 1,6 mln euro w roku 2014 r.

SolarWorld już zapowiedział w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że złoży apelację w przypadku negatywnego dla niej wyroku wydanego przez amerykański sąd. Ponadto ocenia, że żądań Hemlock nie uznają niemieckie sądy, a konieczność skierowania sprawy do sądu w Niemczech będzie wynikać w takiej sytuacji, zdaniem SolarWorld, z europejskiego prawa. 

gramwzielone.pl