KE usuwa kolejnych chińskich producentów z porozumienia cenowego

KE usuwa kolejnych chińskich producentów z porozumienia cenowego
Foto. Thomas Quine, flickr cc

Komisja Europejska usunie kolejnych chińskich producentów z porozumienia cenowego umożliwiającego import do Unii Europejskiej chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych bez karnych ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych.

Z zawartego w 2013 r. między Brukselą i Pekinem porozumienia cenowego usunięci zostaną kolejni chińscy producenci modułów fotowoltaicznych: Osda Solar, Qixin Solar Electrical Appliance i Shandong Linuo Photovoltaic Hi-Tech. W przypadku tych firm unijni urzędnicy mieli dopatrzyć się naruszenia zasad importu do UE na warunkach określonych w porozumieniu cenowym.

Zaledwie kilka dni temu Komisja Europejska poinformowała o wykreśleniu z listy firm uczestniczących w porozumieniu cenowym pięciu chińskich firm: Xian Longi, Lerri Solar, DelSolar, CNPV, Motech i DelSolar. Te dwie ostatnie miały naruszyć zasady importu poprzez obchodzenie wprowadzonych restrykcji importowych, natomiast trzy pierwsze firmy miały same zgłosić wniosek o wykreślenie z porozumienia cenowego.  

REKLAMA

Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych chińskich producentów, którzy albo sami wnioskowali o wykreślenie z porozumienia cenowego, albo unijni urzędnicy stwierdzali w ich przypadku naruszenie zasad importu modułów fotowoltaicznych – np. poprzez wysyłanie ich do Europy jako wyprodukowanych w krajach trzecich.

Do największych firm, które pierwotnie znalazły się na liście porozumienia cenowego, ale które później z tej listy usunięto, należą Trina Solar, Canadian Solar, ReneSola czy ZN Shine.

REKLAMA

Chińscy producenci znajdujący się na liście porozumienia cenowego mogą uniknąć wysokich karnych ceł importowych, ale muszą przestrzegać ścisłych reguł importu do Unii Europejskiej produkowanych przez nich ogniw i modułów fotowoltaicznych. Warunkiem jest m.in. minimalna cena importu modułów, którą Komisja Europejska w różnych okresach od 2013 r. wyznaczała na poziomie ok. 0,53-0,56 EUR/W.

Ostatnio przeciwko restrykcjom celnym na import chińskich modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej ponownie zaprotestowało największe europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe.

Porozumienie cenowe nie spełnia już swojej funkcji, a część chińskich firm dobrowolnie je opuszcza, ponieważ wskazana cena w najmniejszym stopniu nie odzwierciedla dzisiejszych rynkowych cen na świecie i w Europie. Europejscy producenci, tak samo jak inni, z sukcesem ograniczali koszty, a w przypadku niektórych firm w Europie widzimy ceny niższe niż 0,48 EUR/W. Dlatego utrzymanie ceny na poziomie 0,56 EUR/W oznacza, że [porozumienie cenowe] staje się przestarzałe – skomentował ostatnio James Watson, CEO SolarPower Europe.

Komisja Europejska prowadzi obecnie dochodzenie mające wykazać zasadność dalszego stosowania restrykcji w imporcie chińskich modułów fotowoltaicznych. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w pierwszych miesiącach przyszłego roku. 

gramwzielone.pl