Szczecin: Spółdzielnie mieszkaniowe zainstalują elektrownie PV o mocy 800 kW

Szczecin: Spółdzielnie mieszkaniowe zainstalują elektrownie PV o mocy 800 kW
Fot. WFOŚiGW w Szczecinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poinformował o przyznaniu dofinansowania na 64 nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy prawie 800 kW, które powstaną na dachach budynków mieszkalnych należących do spółdzielni mieszkaniowych w Szczecinie. Dofinansowanie pochodzi ze środków otrzymanych przez szczeciński WFOŚiGW jeszcze w ramach programu Prosument.

WFOŚiGW w Szczecinie podaje, że z dofinansowania w ramach programu Prosument – w wysokości ponad 4,8 mln zł – skorzystają trzy spółdzielnie mieszkaniowe. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane m.in. na budynkach znajdujących się w dzielnicach Niebuszewo, Pomorzany oraz w centrum miasta. 30 instalacji fotowoltaicznych zostanie umieszczonych na obiektach zarządzanych przez SM Kolejarz. SM Śródmieście pozyskała dofinansowanie na 25 instalacji PV, a SM Ster – na 9 instalacji.

Wczoraj zostały podpisane w tej sprawie umowy między Funduszem a spółdzielniami. – Wymierny efekt to ograniczenie emisji do atmosfery prawie o 645 ton dwutlenku węgla rocznie – komentuje Jacek Chrzanowski, prezes zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

REKLAMA

– Wzięliśmy pod uwagę efekt ekologiczny, ale także rachunek ekonomiczny. Panele w dużej części będą pokrywały zapotrzebowanie na energię elektryczną części wspólnych wieżowców – wind czy oświetlenia zewnętrznego – poinformował Marek Werbel, prezes szczecińskiej spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. 

Uwzględniając podpisane umowy, WFOŚiGW w Szczecinie wsparł finansowo w sumie 5 wspólnot mieszkaniowych działających na terenie Szczecina i Świnoujścia. Montaż 66 instalacji fotowoltaicznych o mocy prawie 840 kW został dofinansowany kwotą ponad 5 mln zł. Roczna produkcja energii w tych instalacjach wyniesie ponad 800 MWh.

REKLAMA

– Województwo zachodniopomorskie jest absolutnym liderem we wdrażaniu programu Prosument. Kwota 50 proc. wszystkich funduszy w skali kraju, ulokowana na Pomorzu Zachodnim, musi robić wrażenie – powiedział obecny przy podpisaniu umów Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

WFOŚiGW w Szczecinie informuje, że dzięki programowi Prosument w województwie zachodniopomorskim powstanie około 1100 instalacji OZE – m. in. fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, pomp ciepła czy źródeł ciepła na biomasę.

Beneficjenci – osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki – mogli uzyskać do 100 proc. dofinansowania, z czego 40 proc. w formie dotacji i 60 proc. z niskooprocentowanej pożyczki.

Program Prosument, który realizował wcześniej NFOŚiGW we współpracy m.in. z WFOŚiGW w Szczecinie, jest obecnie wygaszany, a ma go zastąpić nowy program Region, który zakłada przyznawanie dofinansowania na mikroinstalacje OZE wyłącznie w formie niskooprocentowaych pożyczek i który NFOŚiGW ma realizować  wyłącznie we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska. 

red. gramwzielone.pl