Państwa UE przeciwko cłom antydumpingowym na chińskie panele PV

Państwa UE przeciwko cłom antydumpingowym na chińskie panele PV
Fot. the summer of BRYAN, flickr cc

Niedawno Komisja Europejska zasygnalizowała, że będzie dążyć do przedłużenia stosowanych od kilku lat restrykcji w imporcie do Unii Europejskiej chińskich modułów fotowoltaicznych. Nadzieję na zniesienie karnych ceł daje jednak wynik głosowania jednego z unijnych komitetów.

Wczoraj podczas spotkania reprezentujących państwa członkowskie UE ekspertów ds. handlu odbyły się dwa głosowania na temat ewentualnego zniesienia antysubsydyjnych i antydumpingowych ceł na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych na teren Unii Europejskiej.

Przedstawiciele 18 państw UE opowiedzieli się za zniesieniem ceł antydumpingowych, 5 wstrzymało się od głosu, a 4 było za utrzymaniem ceł. To wywrze presję na Komisję Europejską, która wkrótce ma podjąć decyzję o zakończeniu lub kontynuowaniu przyjętych kilka lat temu restrykcji. Wcześniej KE zasygnalizowała, że będzie dążyć do przedłużenia ceł.

REKLAMA

Wczoraj odbyło się również głosowanie ws. ceł antysubsydyjnych, którym podlega również import chińskich modułów fotowoltaicznych nieobjętych tzw. porozumieniem cenowym. Przeciwko utrzymaniu tych ceł byli przedstawiciele 14 państw UE, podczas gdy do odrzucenia propozycji KE potrzeba było 15 głosów. 

REKLAMA

Zwolennikiem zniesienia ceł jest największe europejskie stowarzyszenie branży solarnej SolarPower Europe, które w wydanym z tej okazji komunikacie ocenia, że „Komisja Europejska musi teraz rozważyć, jakie zmiany musi wprowadzić w swojej propozycji, przed kolejnym głosowaniem państw członkowskich, które odbędzie się za kilka tygodni”.

W ubiegłym miesiącu Komisja Europejska poinformowała, że chce przedłużyć obowiązywanie porozumienia cenowego i karnych ceł na chińskie panele solarne na kolejne dwa lata. Propozycja Brukseli musi jeszcze zostać zatwierdzona przez kraje UE

Komisja Europejska niezależnie od decyzji w tej sprawie zapowiedziała obniżenie minimalnej ceny importu chińskich modułów fotowoltaicznych do UE, która musi być póki co stosowana w przypadku producentów z Chin, którzy pozostają we wprowadzonym w 2013 r. tzw. porozumieniu cenowym, mając w ten sposób prawo do importu do UE swoich produktów z pominięciem karnych ceł – ze stosowanego dotychczas poziomu 0,56 EUR/W do 0,46 EUR/W.

Ta zmiana ma odzwierciedlać odnotowany w ubiegłym roku na globalnym rynku solarnym znaczący spadek cen paneli fotowoltaicznych. 

red. gramwzielone.pl