Region Zgorzelca stanie się zagłębiem fotowoltaiki

Region Zgorzelca stanie się zagłębiem fotowoltaiki
Fot. SunPower

Wkrótce w pobliżu Zgorzelca może powstać nawet kilkanaście farm fotowoltaicznychdziałających w ramach lub niezależnie od powstającego tam klastra energii. Pierwsze farmy fotowoltaiczne powinien uruchomić chiński inwestor ReneSola.

Chińska firma informowała, że w aukcji przeprowadzonej 30 grudnia 2016 r. zabezpieczyła prawo do sprzedaży energii w systemie aukcyjnym w sumie dla 13 projektów farm fotowoltaicznych.

ReneSola podawała, że realizowane przez nią projekty są zlokalizowane w południowej Polsce i że moc każdego z nich wynosi 1 MW. Chiński inwestor nie wskazał jednak dokładnych lokalizacji. Teraz wiadomo, że część projektów, dla których ReneSola zabezpieczyła wsparcie w systemie aukcyjnym, będzie zlokalizowanych w pobliżu Zgorzelca, a ich moc wyniesie dokładnie po 0,984 MW.

REKLAMA

W przypadku tych projektów ReneSola uzyskała prawo do sprzedaży energii po cenie 408,8 zł/MWh, czyli po najwyższej z cen, które zgłoszono w przypadku wszystkich ofert zakwalifikowanych do wsparcia w grudniowej aukcji.

REKLAMA

W realizacji projektów fotowoltaicznych w pobliżu Zgorzelca chińskiego inwestora wspierały lokalne instytucje, które równocześnie przygotowują się do realizacji projektu zgorzeleckiego klastra energii.

Jak powiedział portalowi Gramwzielone.pl zaangażowany w przygotowanie projektów fotowoltaicznych dla ReneSoli Daniel Fryc, prezes zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Innowacyjności Energetycznej – będącego jednocześnie koordynatorem powstającego w regionie Zgorzelca klastra energii – na potrzeby grudniowej aukcji przygotowano dla ReneSoli w sumie szesnaście projektów, z czego udało się zarejestrować siedem, a sześć wygrało aukcję. Siódmy projekt nie otrzymał wsparcia wobec wyczerpania wolumenu dostępnej energii.

Z projektami, których nie udało się zarejestrować podczas aukcji grudniowej, inwestor ma teraz czekać na organizację kolejnych aukcji. Jak wnika z rozporządzenia Ministra Energii, które weszło w życie przed kilkoma dniami, maksymalna cena za energię, której nie będzie można przekroczyć zgłaszając do tegorocznych aukcji projekty fotowoltaiczne o mocy do 1 MW, wynosi 450 zł/MWh wobec obowiązującej w ubiegłym roku ceny referencyjnej na poziomie 465 zł/MWh. Terminy tegorocznych aukcji pozostają jednak na razie nieznane.

W regionie Zgorzelca przygotowywane są również inne projekty fotowoltaiczne, a także wiatrowe, które mają działać w ramach powołanego w tym miesiącu Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Te projekty posiadają już komplet niezbędnych pozwoleń, jednak najpierw uruchomione zostaną farmy fotowoltaiczne ReneSoli, w przypadku których przyłączenie do sieci powinno nastąpić do końca III kwartału br. 

red. gramwzielone.pl