Wiadomo, jak Bruksela obniży minimalne ceny chińskich modułów PV

Wiadomo, jak Bruksela obniży minimalne ceny chińskich modułów PV
Fot. Andrés Caldera, flickr cc

Komisja Europejska potwierdziła najbliższą, zaplanowaną na początek października obniżkę minimalnej ceny importowanych do Unii Europejskiej ogniw i modułów fotowoltaicznych, które pochodzą od chińskich producentów objętych tzw. porozumieniem cenowym.

Bruksela potwierdziła w ramach decyzji nr 2017/1570, że minimalna cena importu chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych zostanie zmniejszona z początkiem przyszłego miesiąca. Od 1 października br. minimalna cena importu chińskich monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych wyniesie 0,23 EUR/W, a ogniw polikrystalicznych – 0,19 EUR/W. Natomiast minimalna cena monokrystalicznych modułów PV spadnie do 0,42 EUR/W, a modułów polikrystalicznych do 0,37 EUR/W.

Te ceny zostaną wprowadzone w miejsce obecnych, w przypadku których nie rozróżniano cen dla technologii mono- i polikrystalicznej. Zredukowane z początkiem tego roku minimalne ceny ogniw wynosiły dotąd 0,23 EUR/W, a modułów 0,46 EUR/W.

REKLAMA

Restrykcjami nie jest objęty import modułów cienkowarstwowych, które stanowią jednak niszę na rynku PV.

Komisja tłumaczy wprowadzenie rozróżnienia na ceny mono- i poli-, powołując się na dane firmy PV Insights, która wskazuje, że w okresie od początku 2014 r. do końca marca br. średnie ceny modułów monokrystalicznych wynosiły 0,47 EUR/W, a modułów polikrystalicznych – 0,4 EUR/W.

KE potwierdziła również, że kolejne redukcje minimalnych cen importowych będą następować co kwartał. Ma to odzwierciedlać notowany szczególnie w ostatnich kwartałach, dalszy spadek średnich cen modułów, ale również celem jest przygotowanie europejskiego przemysłu PV do sytuacji, w której minimalne ceny zrównają się z cenami notowanymi na globalnym rynku PV.

Bruksela informuje, że w późniejszych kwartałach minimalne ceny będą obniżane docelowo do poziomu wskazywanego obecnie w indeksie firmy konsultingowej PV Insights. 

W I kwartale 2018 r. minimalna cena importowa ma zostać obniżona w przypadku modułów polikrystalicznych z 0,37 EUR/W do 0,34 EUR/W, a w kolejnych kwartałach do 0,32 EUR/W i następnie do 0,3 EUR/W.

Minimalna cena importowa wyprodukowanych w Chinach modułów monokrystalicznych zostanie zmniejszona w I kwartale 2018 r. z 0,42 EUR/W do 0,39 EUR/W, a w kolejnych dwóch kwartałach do 0,37 EUR/W oraz 0,35 EUR/W.

REKLAMA

Nie tak wyraźnie będą zmniejszane ceny ogniw. W technologii polikrystalicznej minimalna cena zostanie utrzymana na poziomie 0,19 EUR/W do połowy 2018 r., a następnie spadnie do 0,18 EUR/W.

Z kolei minimalna cena dla ogniw monokrystalicznych zostanie obniżona w I kwartale z 0,23 EUR/W do 0,22 EUR/W, a kolejna obniżka do 0,21 EUR/W nastąpi w połowie przyszłego roku.

Komisja Europejska zaznacza, że kolejne redukcje mają doprowadzić do zrównania we wrześniu 2018 r. mimimalnych cen importowych ze średnimi cenami ogniw i modułów, które notowano na rynkach światowych na początku tego roku.

KE ocenia, że do września przyszłego roku nie będziemy już świadkami tak wyraźnych spadków cen ogniw i modułów, jakie miały miejsce w drugiej połowie 2016 r. W efekcie minimalne ceny importowe, które będą wówczas obowiązywać w UE, mają być zbliżone do cen rynkowych.

Bruksela potwierdziła również inną, sygnalizowaną wcześniej zmianę. Teraz unijni urzędnicy nie będą już bazować na indeksach cen ogniw i modułów, które przygotowuje Bloomberg. W ich miejsce wykorzysta dane firm z Azji – wspomnianego PV Insights oraz Energy Trend. Jak tłumaczy KE, dane Bloomberga bazowały na dobrowolnych deklaracjach producentów, obejmując jedynie mały fragment rynku.

Stosowanie minimalnej ceny importowej to efekt tzw. porozumienia cenowego zawartego przez Brukselę i Pekin w 2013 r. Komisja Europejska uznała wówczas, że strona chińska stosuje dumping, który pozwala chińskim producentom na sprzedaż swoich produktów fotowoltaicznych po cenach uniemożliwiających konkurowanie z nimi producentom z Europy.

Efekt to obowiązujące od tamtego czasu porozumienie cenowe. Producenci znajdujący się na liście porozumienia mogą wysyłać swoje produkty do Europy z pominięciem karnych ceł antysubsydyjnych i antydumpingowych. Warunek to spełnienie kryterium minimalnej ceny importowej.

Import ogniw i modułów wyprodukowanych przez firmy z Chin, które nie są objęte porozumieniem cenowym i które wytworzono w fabrykach w Państwie Środka, podlega karnym cłom antydumpingowym w wysokości – w zależności od producenta – od 27,3 proc. do 64,9 proc. Do tego dochodzą cła antysubsydyjne w wysokości do 11,5 proc.

Od czasu przyjęcia porozumienia cenowego, którym objęto wstępnie około 120 chińskich firm, Komisja usunęła z niego 14 producentów, stwierdzając naruszanie zasad importu. Dodatkowo 15 chińskich firm – w tym najwięksi producenci modułów PV – dobrowolnie zrezygnowało z udziału w porozumieniu cenowym w proteście przeciwko przedłużaniu restrykcji handlowych. Cześć z nich wysyła swoje moduły do Europy, produkując je w fabrykach poza Chinami, co zwalnia z konieczności płacenia karnych ceł.