Francja przeprowadzi wspólną aukcję dla PV i wiatru

Francja przeprowadzi wspólną aukcję dla PV i wiatru
Fot. Neoen

Francuzi przeprowadzą pierwszą aukcję, w której o wsparcie będą konkurować wspólnie inwestorzy planujący budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Z uwagi na przyjętą, stosunkowo niewielką moc instalacji, fotowoltaika nie pozostaje bez szans. Poza tym, rząd Francji nadal będzie prowadzić zaplanowane wcześniej aukcje dedykowane wyłącznie PV.

Francuskie ministerstwo ekologii i zrównoważonego rozwoju ogłosiło plan przeprowadzenia pierwszej łączonej aukcji dla fotowoltaiki i wiatru w sumie na 200 MW. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się ta aukcja. Znana jest natomiast maksymalna moc projektów, które będzie można zgłosić. Przyjęto poziom 18 MW.

Jak wskazuje Paryż, celem takiego zabiegu ma być zwiększenie konkurencji wśród inwestorów, co powinno przełożyć się na dalsze obniżenie cen za energię.

REKLAMA

Niezależnie od tej aukcji francuski rząd realizuje przyjęty wcześniej plan aukcji dla projektów wyłącznie fotowoltaicznych.

W ostatniej aukcji Pałac Elizejski objął wsparciem w postaci stałych, zaproponowanych przez oferentów cen za energię w okresie 15 lat, projekty o łącznej mocy około 150 MW. Francuski rząd zaplanował objęcie systemem aukcyjnym w ciągu trzech lat dachowych elektrowni PV o mocy w sumie 1,45 GW.

REKLAMA

Oprócz aukcji dla większych dachowych projektów fotowoltaicznych Paryż organizuje aukcje dla naziemnych farm fotowoltaicznych. W tym przypadku cel na lata 2017-2020 to objęcie tym systemem rozliczeń projektów o mocy 3 GW.

W ostatniej aukcji dla gruntowych farm PV średnia cena dla zwycięskich projektów wyniosła 63,9 EUR/MWh. Dla projektów w przedziale 5-17 MW średnia była jeszcze niższa, spadając do 55,5 EUR/MWh.

Natomiast w ostatniej aukcji dedykowanej fotowoltaice na dachach ustalono, że przeciętna stawka, po jakiej będzie kupowana energia, wyniesie 93,4 EUR/MWh, czyli o 10 proc. mniej niż we wcześniejszej aukcji tego rodzaju. W grupie większych projektów o mocy od 500 kW do 8 MW średnia wyniosła 88,4 EUR/MWh i była o 12 proc. niższa niż odnotowana podczas wcześniejszej aukcji.

W połowie 2017 r. potencjał elektrowni fotowoltaicznych we Francji sięgnął 7,4 GW. Do 2023 r. Francja ma zwiększyć łączną moc systemów PV do 20,2 GW. Cel Francji na 2020 r. to zwiększenie produkcji zielonej energii do 23 proc. krajowego zapotrzebowania.

red. gramwzielone.pl