Belgijski sąd podtrzymał opłatę dla prosumentów

Belgijski sąd podtrzymał opłatę dla prosumentów
Fot. FuFuWolf, flickr cc

W ubiegłym tygodniu sąd apelacyjny w Brukseli uznał za zasadne opłaty za korzystanie z sieci, którymi obarczani są prosumenci z regionu Flandrii.

Dodatkową, coroczną opłatę dla prosumentów posiadających działające w systemie net-meteringu domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 10 kW rząd Flandrii wprowadził w 2015 r. Opłata jest stała, a jej wysokość jest ustalana w oparciu o moc falownika. Jej przeciętna wysokość to ok. 90 euro/kW.

Sprawę dodatkowego obciążenia prosumentów do sądu apelacyjnego w Brukseli zgłosiła jedna z lokalnych firm instalujących fotowoltaikę oraz kilku prosumentów.

REKLAMA

W odpowiedzi na decyzję sądu lokalny regulator rynku energii VREG zapowiedział utrzymanie opłaty za korzystanie z sieci również na lata 2017-20.

VREG zaznacza, że belgijski sąd rozpatruje jeszcze jedną skargę na dodatkowe opłaty, które muszą ponosić prosumenci. Na razie ta sprawa nie znalazła jeszcze swojego finału.

Lokalna branża solarna liczy na usunięcie dodatkowej opłaty dla prosumentów wraz z przyjęciem nowych zasad taryfowania, co ma nastąpić w roku 2020.

Flandryjski system net-meteringu obejmuje instalacje OZE o mocy nieprzekraczającej 10 kW – nie tylko fotowoltaiczne, ale również wiatrowe, geotermalne, biogazowe, wodne i biomasowe.

REKLAMA

Nadwyżki energii, które z takich instalacji trafiają do sieci, automatycznie pomniejszają stan licznika pokazującego zużycie energii u odbiorcy będącego jednocześnie producentem energii. W przypadku, gdy właściciel mikroinstalacji wprowadzi do sieci w danym okresie więcej energii niż pobrał, tak wygenerowana nadwyżka przepada.

Prosumenci z Flandrii mogą liczyć ponadto na ułatwienia w procesie inwestycyjnym. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW koszt przyłączenia oraz instalacji odpowiednich urządzeń pomiarowych pokrywa operator, podczas gdy inwestorzy planujący instalację większych systemów OZE o mocy ponad 10 kW muszą składać wniosek o dedykowany licznik lub osobny punkt przyłączenia.

Produkcja energii z większych instalacji OZE jest objęta we Flandrii systemem zielonych certyfikatów, przy czym wartość wynagrodzenia przysługującego z tego tytułu różni się w zależności od technologii produkcji energii. Podobnie jak w polskim systemie certyfikatów, do zakupu odpowiedniej ilości certyfikatów zobowiązani są sprzedawcy energii, którzy przenoszą powstałe w ten sposób koszty na rachunki odbiorców.

Podobną opłatę prosumencką, jaka jest stosowana we Flandrii, w roku 2020 chce wprowadzić regulator w drugim belgijskim regionie autonomicznym. W Walonii jej wysokość ma sięgać od 330 euro do 560 euro rocznie – w zależności od wielkości instalacji i jej lokalizacji.

W ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki w Belgii zwiększył się o 170 MW. To więcej aż o 70 proc. w porównaniu do wyniku za rok 2015. Na zainstalowany w ubiegłym roku potencjał fotowoltaiki na poziomie 170 MW złożyło się około 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, z czego systemy do 10 kW stanowiły 61 proc. zainstalowanych w 2016 r. mocy w belgijskiej fotowoltaice.

Na koniec 2016 r. w Belgii działały elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 3,423 GW, z czego we Flandrii – 2,451 GW, w Walonii 916 MW, a w regionie Brukseli 56 MW.

red. gramwzielone.pl