Estończycy zainteresowani polskim rynkiem fotowoltaicznym

Estończycy zainteresowani polskim rynkiem fotowoltaicznym
Fot. Fortum

Eesti Energia, największy wytwórca energii elektrycznej w krajach bałtyckich, wychodzi z działalnością na rynki zagraniczne w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ta część biznesu będzie realizowana przez Enefit Green, spółkę z grupy Eesti Energia. W ten sposób estoński koncern planuje zwiększyć swoją obecność na rynku OZE w regionie Morza Bałtyckiego, w tym w naszym kraju.

W Polsce spółka zależna Eesti Energia, Enefit, podpisała w ostatnim kwartale pierwsze umowy na dostawy energii i gazu dla lokalnych przedsiębiorstw, a w najbliższym czasie planuje również poszerzyć swoją ofertę o nowe usługi oparte o OZE.

Enefit Green jest jedną z największych firm w regionie Morza Bałtyckiego działającą w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Portfolio naszych usług jest obecnie najbardziej zróżnicowane na rynku i obejmuje produkcję energii ze źródeł wiatrowych, wodnych, słonecznych i biomasy. W produkcji energii wykorzystujemy także odpady komunalne, dzięki czemu w znacznym stopniu przyczyniliśmy się do zmniejszenia liczby odpadów komunalnych na estońskich składowiskach – informuje Aavo Kärmas, dyrektor zarządzający w Enefit Green.

REKLAMA

Enefit Green zapowiada rozwój biznesu na rynku OZE w państwach regionu Morza Bałtyckiego, w których Eesti Energia funkcjonuje już z powodzeniem od ponad 10 lat, czyli na Litwie i Łotwie. Strategicznym celem grupy jest osiągnięcie 40-procentowego udziału w rynku OZE w tym regionie do 2021 roku.

W Polsce w obszarze zainteresowania Enefit Green znajdują się są farmy fotowoltaiczne wspierane w systemie aukcyjnym.

REKLAMA

Od czerwca br. w Polsce funkcjonuje także Enefit Polska, spółka zależna od Eesti Energia. We wrześniu Enefit podpisał pierwsze umowy na dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W ciągu najbliższych tygodni spółka zapowiada poszerzenie oferty o nowe usługi oparte o OZE.

W przypadku OZE interesują nas dwa obszary – pierwszy dotyczy handlu, a dokładniej  zakupu energii od wytwórców źródeł odnawialnych na bazie umów indywidualnych i oferowanie im dostępu do rynku hurtowego. Drugi element to inwestycja w wytwarzanie energii w segmencie OZE. W szczególności zwracamy tutaj uwagę na źródła fotowoltaiczne – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający w firmie Enefit Polska.

Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, jest estońskim państwowym koncernem energetycznym z własnym górnictwem, konwencjonalnym i odnawialnym wytwarzaniem energii, dystrybucją i międzynarodowym obrotem energią. Firma powstała 1939 roku i jest jednym z największych wydobywców i przetwórców łupków bitumicznych na świecie. Udział Grupy w estońskim rynku energii elektrycznej wynosi 60 proc., a w rynku krajów bałtyckich łącznie 25 proc.

W 2016 r. przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia sięgnęły 742,1 mln euro, a EBITDA była równa 327,3 euro. W tym czasie sprzedaż energii w ramach Grupy Eesti Energia wyniosła 9 TWh, a zysk netto sięgnął 171 mln euro. 

red. gramwzielone.pl