Enefit zbudował elektrownię PV w nowej formule biznesowej

Enefit  zbudował elektrownię PV w nowej formule biznesowej
Fot. Enefit Green

Enefit Green, spółka zależna od Eesti Energia działająca w obszarze energetyki odnawialnej również w Polsce, zakończyła budowę elektrowni słonecznej na największej farmie mleczarskiej w Estonii. Jej właściciele nie musieli angażować wkładu finansowego w budowę instalacji fotowoltaicznej, ponieważ całość kosztów została pokryta przez inwestora, czyli Enefit Green.

Eesti Energia sfinansowała budowę elektrowni, jest jej właścicielem i odpowiada za konserwację instalacji. Wyprodukowaną energię odkupuje od spółki przedsiębiorstwo mleczarskie.

W Polsce Eesti Energia za pośrednictwem Enefit Polska pod koniec 2017 roku poszerzyła działalność o obszar OZE i w ciągu najbliższych miesięcy również zapowiada inwestycje w źródła fotowoltaiczne m.in. w formie pilotażowej sprzedaży instalacji PV dla potencjalnych wytwórców z sektora MŚP.  

REKLAMA

Rozproszone rozwiązania energetyczne oparte na energii słonecznej to ogólnoświatowy trend, który w ostatnich latach zaczął się szeroko rozprzestrzeniać także w Estonii. Portfel produkcji energii elektrycznej Enefit Green jest najbardziej zdywersyfikowany w krajach nadbałtyckich, ponieważ właśnie tam produkujemy energię z wiatru, słońca, biomasy, a także z odpadów komunalnych – komentuje Aneo Kärmas z Enefit Green.

Na elektrownię słoneczną zrealizowaną przez Enefit Green na farmie mleczarskiej składają się łącznie 644 panele fotowoltaiczne. Jest to pierwsza tego typu inwestycją w kraju. Moc systemu wynosi 174 kW, a panele zajmują powierzchnię ponad 1000 m2.

REKLAMA

Przedsiębiorstwo kupi od Enefit Green energię elektryczną na własne potrzeby po stałej cenie. Energia elektryczna wytwarzana z dachowej instalacji PV pokryje około 15 proc. rocznego zużycia energii farmy mleczarskiej i większość konsumpcji w okresie letnim.

Nasze plany na polskim rynku OZE dotyczą dwóch obszarów: pierwszy to samodzielne inwestycje w źródła. Poszukujemy projektów, które moglibyśmy przejąć i w ten sposób aktywnie wejść na rynek. Drugi obszar to właśnie sprzedaż instalacji PV dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Na ten moment będziemy jednak dostawcą rozwiązań, ale właścicielami infrastruktury będą nasi partnerzy – mówi Maciej Kowalski, dyrektor zarządzający Enefit Polska.

Eesti Energia oferuje klientom biznesowym dwie możliwości produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki. W przypadku pierwszej opcji klient ma możliwość wyboru kompleksowej usługi finansowania, projektu i instalacji elektrowni słonecznej w połączeniu z jej późniejszą obsługą. Druga opcja zakłada samodzielną inwestycję w rozwiązanie zakupione od Eesti Energia.  

Celm strategicznym grupy Eesti Energia jest 40-proc. wzrost udziału energii elektrycznej z OZE w miksie wytwrzania do 2021 roku.

red. gramwzielone.pl