2,85 zielonego certyfikatu dla fotowoltaiki w nowej ustawie o OZE

2,85 zielonego certyfikatu dla fotowoltaiki w nowej ustawie o OZE
OhWeh, wikimedia cc-by-2.0

W nowym systemie zielonych certyfikatów produkcja energii w instalacjach fotowoltaicznych będzie premiowana najbardziej spośród {więcej}wszystkich źródeł odnawialnych. 

Jak poinformowała „Rzeczpospolita” powołując się na Ministerstwo Gospodarki, w nowej ustawie o OZE współczynnik korygujący wartość zielonego certyfikatu wyniesie dla instalacji oddanych do użytku w 2013 r. 2,85 dla systemów fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW i będzie najwyższy spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, które zostaną objęte nowym systemem zielonych certyfikatów. Dla instalacji PV o mocy powyżej 100 kW uruchamianych w kolejnych latach współczynnik ma wyglądać następująco:

2014 – 2,85
2015 – 2,70
2016 – 2,55
2017 – 2,40

REKLAMA
REKLAMA

Propozycje nowych współczynników korygujących wartość zielonych certyfikatów za produkcję energii w systemach fotowoltaicznych są jeszcze bardziej optymistyczne dla tworzącej się w Polsce branży PV niż zakładała to przedstawiona w grudniu 2011 r., pierwsza wersja systemu wsparcia dla OZE, w którym za produkcję energii w systemach PV miały przysługiwać 2 certyfikaty za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę energii. 

Natomiast w przypadku systemów PV o mocy do 100 kW w prezentacji MG z wczorajszej konferencji uzgodnienowej znalazł się następujący zapis:


„Sprzedawca z urzędu, o którym mowa w art. … pkt …, jest obowiązany do zakupu energii  elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa  energetycznego, po określonych poniżej cenach jednostkowych obowiązujących w latach 2013 i 2014, w następujących rodzajach instalacji odnawialnego źródła energii, podłączonych do sieci dystrybucyjnej:

– energii promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW – 1,10 zł za 1 kWh.”

pp