Projektowanie i montaż farm fotowoltaicznych

Projektowanie i montaż farm fotowoltaicznych
Foto: projekt farmy fotowoltaicznej wykonany przez Projekt-Solartechnik

Rozwój rynku fotowoltaicznego w naszym kraju, po wprowadzeniu nowego, wyjątkowo atrakcyjnego dla PV systemu wsparcia, stworzy zapotrzebowanie {więcej}na doświadczone firmy oferujące kompleksowe usługi z zakresu projektowania, doboru komponentów i w końcu kompleksowej budowy systemów fotowoltaicznych.

Jedną z nich jest firma Projekt-Solartechnik, która swoje doświadczenie w kompleksowym wykonaniu naziemnych i dachowych systemów fotowoltaicznych zdobyła na wymagającym rynku niemieckim, potwierdzając wysoką jakość usług bogatym porfolio wykonanych projektów.

Projekt-Solartechnik ma na swoim koncie realizację kilku dużych farm fotowoltaicznych o mocy kilku MW każda. Firma zrealizował m.in. farmy solarne w okolicach niemieckich miejscowości Ohdruf (3,4 MW), Freihung (1,5 MW), Ebersbach (2 MW) czy Oderweitz (1,9 MW), a także posiada doświadczenie w wykonaniu dachowych systemów fotowoltaicznych. Największą realizacją tego typu, którą ma na swoim koncie Projekt-Solartechnik, jest dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,4 MW w niemieckim Henningsdorf.

REKLAMA
REKLAMA

W lipcu br. firma rozpocząła realizację swojej największej instalacji naziemnej – budowana przez Projekt-Solartechnik farma fotowoltaiczna na lotnisku w Bautzen – w miejscu, gdzie odbywa się co roku największy w Europie zlot miłośników samochodów marki Volkswagen – osiągnie docelowo moc 33 MW, a przy jej konstrukcji pracuje obecnie 130 osób. Budowa zostanie zakończona we wrześniu, a uruchomienie ogrommej farmy  fotowoltaicznej w Bautzen zaplanowano na grudzień br. 

Zapowiadane przez Ministerstwo Gospodarki na początek przyszłego roku wprowadzenie atrakcyjnego systemu wsparcia dla operatorów systemów fotowoltaicznych – zarówno dużych farm naziemnych jak i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachach polskich domów – już teraz zachęca do realizacji tego rodzaju projektów rosnącą grupę inwestorów. Ten trend stwarza z kolei rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne firmy, które dzięki swojemu doświadczeniu i kompleksowości usług w zakresie fotowoltaiki pomogą w wyborze i wykonaniu instalacji PV optymalnie wykorzystujących dostępne warunki, co zapewni inwestorowi bezawaryjną pracę systemu i maksymalną produkcję energii.

Firma Projekt-Solartechnik w swojej ofercie kierowanej do inwestorów zainteresowanych budową instalacji fotowoltaicznych zapewnia:
– Identyfikowanie dla inwestorów powierzchni dachów spełniających kryteria
– Szczegółowe dokumenty ofertowe do każdego projektu
– Prognozę dochodów i obserwacja zysków
– Strukturyzację i pośrednictwo odpowiednich rozwiązań w finansowaniu i ubezpieczeniu
– Wykonanie projektu z jednej ręki: od pomysłu do oddania do eksploatacji
– Bazującą na Internecie kontrola urządzeń
– Budowę pod klucz elektrowni fotowoltaicznych
– Kompetentne kierowanie projektem z jednej ręki – od pomysłu do kierowania zakładem
– Komponenty wysokiej jakości I zoptymalizowane układy do urządzeń fotowoltaicznych
– Pomysł logistyczny naszej firmy pozwalający zaoszczędzić czas
– Profesjonalny i zgodny z terminem montaż i wykonanie konstrukcji
– Wyczerpującą i przejrzystą procedurę odbioru
– Jasne i zrozumiałe dane dokumentacyjne
– Usługi dostosowane do eksploatacji, konserwacji, utrzymania w należytym stanie i naprawy

Kontakt: 
Projekt-Solartechnik
Południowa 11A
97-216 Czerniewice
Email: biuro@projekt-solartechnik.pl
tel/fax: 0048 44 710 47 54
www.projekt-solartechnik.pl