Tereny pod farmę fotowoltaiczną: zakup czy dzierżawa?

Rozwojowi dużych farm fotowoltaicznych w Polsce może sprzyjać – oprócz atrakcyjnego systemu wsparcia – także neutralny dla otoczenia charakter tego rodzaju inwestycji, które w przeciwieństwie do spotykających się w Polsce z dużym oporem lokalnych społeczności projektów farm wiatrowych czy biogazowni praktycznie nie ingerują w krajobraz i mogą powstawać na gruntach, które z powodu niskiej jakości gleb czy degradacji wywołanej przez przemysł nie mogą być wykorzystane przez rolnictwo.

REKLAMA

Przypomnijmy, według najnowszych danych Agencji Nieruchomości Rolnych, średnia cena gruntów w II kwartale br. wyniosła 18,5 tys. zł za hektar  i była wyższa niż w I kw. br. o 6,4 proc. oraz o 10,7 proc. w porównaniu z II kw. 2012 r.
Najdrożej ANR sprzedała grunty w województwie wielkopolskim (25,4 tys. zł za ha), kujawsko-pomorskim (25,2 tys. zł za ha) i dolnośląskim (23,9 tys. zł za ha). Za najniższe stawki dochodziło do transakcji w lubelskim (11,3 tys. zł za ha), lubuskim (12,8 tys. zł za ha) i świętokrzyskim (13,0 tys. zł za ha).

REKLAMA