Ceny gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Jak mogą różnić się w zależności do regionu Polski?

Ceny gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Jak mogą różnić się w zależności do regionu Polski?
foto: roy.luck, flickr cc-by-2.0

{więcej}W których regionach kraju grunty pod naziemne farmy fotowoltaiczne mogą być najtańsze? 

Rozwojowi dużych farm fotowoltaicznych w Polsce może sprzyjać – oprócz atrakcyjnego systemu dopłat do produkcji energii słonecznej, który ma być wprowadzony w przyszłym roku wraz z nową ustawą o odnawialnych źródłach energii – także neutralny dla otoczenia charakter tego rodzaju inwestycji, które – w przeciwieństwie do spotykających się w Polsce z dużym oporem lokalnych społeczności projektów farm wiatrowych czy biogazowni – praktycznie nie ingerują w krajobraz czy środowisko i mogą powstawać na gruntach, które z powodu niskiej jakości gleb czy degradacji wywołanej przez przemysł nie mogą być wykorzystane przez rolnictwo.

Ten fakt, a także brak dodatkowych wymogów dotyczących terenów, na których można budować naziemne farmy fotowoltaiczne, powinien wpływać na relatywnie niższą cenę zakupu lub dzierżawy gruntów przeznaczanych pod tego rodzaju inwestycje. 

REKLAMA

Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), ceny gruntów i ich dzierżawy mogą znacząco różnić się w zależności od województwa. Dlatego – biorąc pod uwagę niewielkie różnice w nasłonecznieniu pomiędzy poszczególnymi regionami Polski – inwestorzy poszukujący gruntów pod naziemne farmy fotowoltaiczne, mogą sugerować się także ich cenami. 

REKLAMA

Jak wynika z danych ANR, w ubiegłym roku średnia cena gruntów rolnych w Polsce wyniosła 18,49 tys. zł za hektar i była wyższa o 16,5 % niż w roku 2010. 

W ubiegłym roku najwyższe średnie ceny gruntów rolnych odnotowano w województwach: małopolskim (28,26 tys. zł/ha), mazowieckim (26,82 tys. zł/ha), śląskim (24,38 tys. zł/ha), wielkopolskim (23,9 tys. zł/ha) oraz kujawsko-pomorskim (23,3 tys. zł/ha). Tymczasem – wg ANR – w ubiegłym roku najtaniej ziemię rolną można było kupić w województwach: lubuskim (12,2 tys. zł/m2), lubelskim (12,9 tys. zł/ha), warmińsko-mazurskim (14,35 tys. zł/ha), podkarpackim (14,37 tys. zł/ha) i podlaskim (14,74 tys. zł/ha). 

Analiza ANR uwzględnia ceny wszystkich gruntów rolnych. Grunty nadające się do budowy farm fotowoltaicznych mogą tymczasem cechować się najgorszą jakością gleb (V czy VI katergoria), co oznacza, że ich ceny mogą być znacznie niższe niż podane wyżej, średnie ceny dla poszczególnych województw.

Wybór terenów pod farmę fotowoltaiczną, które należą do V i VI kategorii, może okazać się w dodatku bardzo korzystny w przypadku konieczności przekształcenia danego terenu. Odrolnienie gruntów V i VI klasy na terenach wiejskich nie wiąże się bowiem z koniecznością wnoszenia znaczących opłat związanych z tego rodzaju procesem. 

Oferty gruntów pod farmy fotowoltaiczne udostępniane przez czytelników portalu Gramwzielone.pl znajdą Państwo w zakładce „Giełda OZE”.
gramwzielone.pl