Nowe zasady wsparcia dla fotowoltaiki w nowym projekcie ustawy o OZE!

Nowe zasady wsparcia dla fotowoltaiki w nowym projekcie ustawy o OZE!
kateausburn, flickr cc-by-2.0
{więcej}W nowym projekcie ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki ograniczyło wysokość wsparcia dla dużych farm fotowoltaicznych i jednocześnie zwiększyło wsparcie dla małych instalacji PV. 

Nowy projekt ustawy o OZE z 4 października utrzymuje generalne zasady wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW objętych systemem zielonych certyfikatów oraz dla mniejszych systemów PV, którym będą przysługiwać taryfy gwarantowane. W obu przypadkach wsparcie ma być 15-letnie i obowiązywać – w pierwszym przypadku maksymalnie do końca 2035 r, a w drugim – do końca 2027 r. 

Współczynniki korekcyjne powiększające wartość zielonych certyfikatów dla farm fotowoltaicznych będą stałe przez 15 lat dla danej inwestycji. Ministerstwo Gospodarki podało współczynniki, które będą obowiązywać w latach 2013-14. Kolejne współczynniki będą ustalane w rozporządzeniach Ministerstwa Gospodarki, a resort zakłada, że w przypadku fotowoltaiki ich degresywność będzie wynosić około 5,5%. 

REKLAMA

Wartość współczynników na kolejne lata ma być ogłaszana przez resort gospodarki co 3 lata do 30 czerwca danego roku – na kolejne 5 lat. Przy ustalaniu współczynników resort ma brać pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania na rzecz OZE, a także możliwość uzyskania zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem ich finansowania w okresie do 15 lat.  

REKLAMA

W wersji ustawy o OZE z 4 października wprowadza się nastęujące współczynniki korekcyjne, które będą obowiązywać w latach 2013-2014: 
 

– dla instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej powyżej 100  

kW do 1 MW montowanych wyłącznie na budynkach – współczynnik: 2,85
– dla instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 100 kW do 1 MW montowanych wyłącznie poza budynkami – współczynnik: 2,75
– dla instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 1 MW do 10 MW – współczynnik: 2,45

Jak wynika z powyższego zestawienia, farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej 10 MW nie otrzymują współczynnika korekcyjnego. Ministerstwo Gospodarki przyjmuje, że przyznanie wyżej wymienionych współczynników pozwoli we wszystkich przypadkach na osiągnięcie stopy zwrotu z kapitału własnego IRR na poziomie 12% netto. 

Nowy projekt ustawy o OZE wprowadza także dodatkowe ograniczenia dla typów intalacji fotowoltaicznych, które będą mogły korzystać ze wsparcia w postaci zielonych certyfikatów – m.in. instalacje fotowoltaiczne oddawane do użytku od początku 2015 roku muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed ich uruchomieniem. Dodatkowo Ministerstwo Gospodarki ma wyznaczyć szereg norm technicznych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej – w tym dot. oznakowania ekologicznego, etykiet energetycznych – które będą musiały spełnić komponenty systemów PV. 

 
Ministerstwo Gospodarki zakłada, że zaprojektowany system wsparcia pozwoli na oddawanie w Polsce co roku około 50 do 90 MW nowych instalacji fotowotlaicznych oraz że sumaryczna moc zainstalowana w roku 2020 wyniesie ok. 600 MW.

Taryfy gwaratnowane dla mikro- i małych instalacji OZE
W nowej odsłonie ustawy o OZE – w stosunku do projektu z lipca br. Ministerstwo Gospodarki podnosi wysokość wsparcia dla systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 kW – wyszczególniając w ich zakresie dodatkowe grupy instalacji. Czytaj więcej na ten temat jutro na portalu Gramwzielone.pl.  

UWAGA!
Informujemy, że wszystkie osoby, które otrzymały raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce” otrzymają w najbliższych dniach aneks wyjaśniający najważniejsze nowości wprowadzone przez projekt ustawy o OZE z 04.10.12 i istotne z punktu widzenia inwestorów zainteresowanych działalnością w branży fotowoltaicznej. W najbliższych dniach zaktualizujemy także raport „Perspektywy fotowoltaiki w Polsce”.
gramwzielone.pl